Muutokset maanteiden lupaliikenteen riskiluokitteluun, ilman kuljettajaa vuokrattujen tavaraliikenteen ajoneuvojen käyttöön ja merenkulkuun liittyviin säännöksiin lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.9.2022 13.30 | Julkaistu suomeksi 12.9.2022 klo 10.45
Tiedote
Rekkoja liikenteessä. (Kuva: Jarmo Piironen / Shutterstock)
Rekkoja liikenteessä. (Kuva: Jarmo Piironen / Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä liittyen ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttöön maanteiden tavaraliikenteessä ja maanteiden henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan riskiluokitteluun. Samassa esityksessä ehdotetaan teknisiä muutoksia merenkulkuun liittyviin säännöksiin. Lausuntoja voi antaa 28.9.2022 saakka.

Hallituksen esityksellä pantaisiin kansallisesti täytäntöön direktiivi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvon käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä. Jatkossa toisesta EU-valtiosta voitaisiin luvanvaraisessa maanteiden tavaraliikenteessä vuokrata ajoneuvoja nykyistä joustavammin. Jäsenvaltioille annetaan laaja mahdollisuus sallia tai rajoittaa vuokratun ajoneuvon käyttöä.

Suomi ehdottaa vuokratun tavaraliikenteen ajoneuvon enimmäiskäyttöajaksi kahta perättäistä kuukautta kalenterivuodessa. Vuokrattujen ajoneuvojen lukumäärä voisi kerrallaan olla enintään 25 % luvanvaraisen tavaraliikenteen ajoneuvokannasta. Lisäksi lakiin ehdotetaan rangaistussääntelyä.

Hallituksen esityksellä muutettaisiin myös kansallista henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan riskiluokitteluun liittyvää lainsäädäntöä vastaamaan EU-lainsäädännön uusia vaatimuksia yritysten riskiluokittamisesta.

Lisäksi esityksellä pantaisiin täytäntöön merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusdirektiivin muutos. Muutoksella direktiivin numero päivitettäisiin kansallisiin lakeihin.

Samalla merenkulkuun liittyviin säännöksiin tehtäisiin muutoksia. Liikenteen palveluista annettuun lakiin lisättäisiin valtioneuvostolle asetuksenantovaltuus, jonka nojalla voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä vuokraveneen kuljettajankirjaa koskevista vaatimuksista.

Lakiin ehdotettaisiin lisättäväksi myös määräyksenantovaltuus, jolla Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voisi antaa tarkempia teknisiä määräyksiä vuokraveneen kuljettajankirjan vaatimuksista. Lakiin lisättäisiin selkeyden vuoksi myös määräyksenantovaltuus, jonka nojalla Traficom voisi antaa tarkempia määräyksiä kotimaanliikenteen alueen rajoista.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen esityksen lausuntoaika päättyy 28.9.2022. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteessa [email protected]. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyötä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan pääosin 1.1.2023.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Veli-Matti Syrjänen, p. 050 470 7708, veli-matti.syrjanen(at)gov.fi (tieliikenne)

erityisasiantuntija Katja Peltola, p. 050 530 2175, katja.peltola(at)gov.fi (merenkulku)