MTV Sisällöt Oy:lle avustusta uutis- ja ajankohtaistoimintaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2017 12.00
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt myöntää 3 miljoonan euron avustuksen uutis- ja ajankohtaistoimintaan MTV Sisällöt Oy:lle. Samalla yhtiölle asetetaan palveluvelvoite. Brilliance Communications Oy:lle avustusta ei myönnetä.

MTV Sisällöt Oy haki 2,5 miljoonaa euroa yleisavustusta nykyisen MTV3-kanavan uutis- ja ajankohtaistoiminnan tason ja tarjonnan ylläpitoon. Hakemuksen mukaan yleisavustuksella turvataan nykyisen uutistuotannon 18 tunnin viikkotaso vuosina 2018 ja 2019. MTV Sisällöt Oy haki myös 0,5 miljoonaa euroa erityisavustusta nykyisen uutis- ja ajankohtaistoiminnan laajentamiseen. Vuosien 2018 2019 vaalit laajentavat merkittävästi uutis- ja ajankohtaistoimintaa.

Ministeriö katsoo, että MTV Sisällöt Oy:llä on hyvät edellytykset täyttää avustuksen yhteydessä asetettavan palveluvelvoitteen mukaiset velvollisuudet. Sen mukaan MTV3-kanavan nykyinen uutis- ja ajankohtaisohjelmistomäärä tulee ylläpitää vuosina 2018 ja 2019. Uutislähetyksiä tulee näyttää vähintään kolmesti päivässä sekä parhaaseen katseluaikaan. Uutis- ja ajankohtaisohjelmia on lähetettävä vähintään 18 tuntia viikossa.

Avustuksen saajalla tulee olla yleisen edun kanavan ohjelmistotoimilupa. Viestintävirasto myönsi MTV Sisällöt Oy:lle 7.12.2017 yleisen edun kanavan ohjelmistotoimiluvan, joka astuu voimaan 1.1.2018. Tämä velvoittaa yhtiötä laajentamaan kanavan peittovelvoitteen kattamaan koko Suomen sekä edellyttää tekstitys- ja muiden palveluiden järjestämistä erityisryhmille.

Television uutis- ja ajankohtaistoiminnan avustus myönnetään nyt ensimmäistä kertaa. Tuen tarkoituksena on varmistaa uutistoiminnan monimuotoisuus ja vaihtoehtoiset uutislähteet kaikki kansalaiset tavoittavassa televisiossa, erityisesti kaupallisen uutistoiminnan osalta. Samalla lisätään yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan kilpailukykyä ja kattavuutta sekä kehitetään sisällöntuotannon toimintamalleja.

Avustusta haki myös Brilliance Communications Oy. Yhtiö haki erityisavustusta uutis- ja ajankohtaistoiminnan käynnistämiseen sekä nykyisen säännöllisen toiminnan ja ohjelmistojen laajentamiseen. Uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuella voidaan korvata kuitenkin vain osa kustannuksista. Brilliance Communications Oy:n kohdalla jäi epäselväksi, onko hakijalla edellytyksiä laajentaa toimintaansa esittämänsä mukaisesti.

Koska avustusta voidaan myöntää yhteensä vain 3 miljoonaa euroa, ministeriö katsoo kokonaisarvioinnin perusteella, ettei avustusta ole järkevää hajauttaa usean hakijan kesken. Hajauttaminen voisi vaarantaa avustuksen tavoitteiden toteutumisen.

Lisätietoja:

ylijohtaja Olli-Pekka Rantala, p. 0295 34 2585