Mopokorttiin uudet opetus- ja tutkintovaatimukset kesäkuussa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2011 11.31
Tiedote

Uusi ajokorttilaki tuo M-luokan ajokortin suorittamiseen pakollisen kuljettajakoulutuksen. Jatkossa mopon ja kevyen nelipyörän, kuten mopoauton, kuljettajakoulutus sisältää teorian lisäksi ajo-opetusta liikenteessä.

Mopoilun suosio on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja onnettomuudet ovat yleisiä. M-luokan ajokorttia koskevien muutosten tavoitteena on parantaa uusien kuljettajien valmiuksia ja turvallisuutta liikenteessä.

Mopolla suoritettavan M-luokan ajokortin tutkintovaatimuksena on teoriakokeen lisäksi mopon käsittelykoe. Kevyellä nelipyörällä vaatimuksena on teoriakokeen lisäksi ajokoe liikenteessä. M-luokan ajokortin voi edelleen saada 15-vuotiaana.

Mopolla tai kevyellä nelipyörällä suoritettu koulutus ja tutkinto antavat M-luokassa oikeuden molempien ajoneuvotyyppien kuljettamiseen. Vuonna 2013 M-kortti korvataan uudella ajokorttiluokalla AM. Sen jälkeen kummankin ajoneuvotyypin kuljetusoikeus on suoritettava erikseen.

Myös autokoululupien myöntäminen muuttuu kesäkuussa. Luvat ovat jatkossa valtakunnallisia ja toistaiseksi voimassa olevia. Lisäksi ne myönnetään joko kevyemmän ajoneuvoryhmän tai raskaan kaluston kuljettajaopetukseen tai molempiin. Poikkeuksena on mopo-opetus, jota voi tarjota tavallista autokoululupaa keveämmällä luvalla, niin sanotulla mopokoululuvalla.

Eduskunta hyväksyi ajokorttilain sisällön 18. tammikuuta 2011 ja antoi vastauksensa hallituksen esitykseen 21. huhtikuuta. Hallitus esitti lain vahvistamista 28. huhtikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 29. huhtikuuta.

Autokoululupia ja M-luokan ajokortin suorittamista sekä muun muassa ajokortin terveysvaatimuksia ja ajokorttiseuraamuksia koskevat säännökset tulevat voimaan jo 1. kesäkuuta 2011. Lain voimaantuloaikaan vaikuttavat muun muassa EU-lainsäädäntö ja liikenneopettajien ammattipätevyyslaki.

EU:n ajokorttidirektiivin toimeenpanoon liittyviltä osin laki tulee voimaan tammikuussa 2013. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja saada EU:n alueelle yhtenäinen ajokorttikäytäntö.

Vuonna 2013 ajokorttilaki tulee muuttamaan muun muassa ajokorttiluokkia ja ajokorttien voimassaoloaikaa. Samaan aikaan tulee voimaan myös kansallinen B-luokan kuljettajaopetusuudistus. Se vaikuttaa kuljettajakoulutuksen määrään ja opetuslupaopetukseen.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Eija Maunu, puh. 09 160 28 571, 040 716 4140