Nya krav på undervisning och examina för mopedkort i juni

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2011 11.31 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

I och med den nya körkortslagen införs obligatorisk förarutbildning för att avlägga körkort i kategori M. Förarutbildning för mopeder och lätta fyrhjulingar, såsom mopedbilar, omfattar framöver förutom teori också praktisk körundervisning i trafiken.

Under de senaste åren har mopedåkning ökat starkt i popularitet och också olyckorna har blivit vanligare. Ändringarna för körkort i kategori M siktar på att ge nya mopedförare bättre färdigheter och ökad säkerhet i trafiken.

Examenskrav för körkort som avläggs med moped i kategori M är ett teoriprov och ett hanteringsprov. För att få köra lätt fyrhjuling krävs ett teoriprov och ett körprov i trafiken. Åldersgränsen för körkort i kategori M är fortfarande 15 år.

I körkortskategori M ger utbildning och examen som avlagts med moped eller lätt fyrhjuling rätt att framföra vardera fordonstypen. År 2013 ersätts körkort i kategori M med den nya körkortskategorin AM. Efter detta måste examen för körrätt avläggas skilt för vardera fordonstypen.

I juni ändras också förfarandet för att bevilja tillstånd att driva bilskola. I fortsättningen blir tillstånden att driva bilskola riksomfattande och de kommer att gälla tills vidare. Tillstånden beviljas antingen för förarundervisning för lättare fordonskategorier eller för tunga fordon eller för vardera kategorin. Mopedundervisningen är ett undantag, eftersom undervisningen endast kräver ett förenklat bilskoletillstånd eller ett så kallat mopedskoletillstånd.

Riksdagen godkände innehållet i körkortslagen den 18 januari 2011 och gav sitt svar på regeringens proposition den 21 april. Regeringen föreslog den 28 april att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen fredagen den 29 april.

Bestämmelserna om bilskoletillstånd, avläggande av körkort i kategori M, kraven på förarens hälsotillstånd och körkortspåföljder träder i kraft redan den 1 juni 2011. Tidpunkten för ikraftträdandet påverkas bland annat av EU-lagstiftningen och lagen om yrkeskompetens för bilskollärare.

De bestämmelser i lagen som rör genomförande av EU:s körkortsdirektiv träder i kraft i januari 2013. Målet är att öka trafiksäkerheten och att införa en enhetlig körkortspraxis i hela EU.

År 2013 kommer körkortslagen att medföra ändringar också i körkortskategorierna och körkortens giltighetstid. Samtidigt reformeras den nationella förarutbildningen i kategori B. Reformen kommer att inverka på förarutbildningens omfattning och undervisning med undervisningstillstånd.

Ytterligare information:

regeringsrådet Eija Maunu, tfn 09 160 28 571, 040 716 4140