Moottorikelkkojen sääntelyä kevennetään

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.12.2018 12.02 | Julkaistu suomeksi 28.12.2018 klo 12.06
Tiedote
Moottorikelkat jäällä. (Kuva: Shutterstock)
Moottorikelkat jäällä. (Kuva: Shutterstock)

Nykyistä suurempien moottorikelkkojen käyttö mahdollistetaan tarkoitukseen soveltuvilla ja siihen erikseen osoitetuilla moottorikelkkailureiteillä.

Tasavallan presidentti vahvisti ajoneuvolain, ajokorttilain, maastoliikennelain ja tieliikennelain muutokset 28.12.2018.

Ajoneuvolakiin lisätään raskaan moottorikelkan määritelmä. Raskas moottorikelkka on omamassaltaan enintään 0,8 tonnia eli 300 kilogrammaa tavallisen moottorikelkan suurinta omamassaa enemmän. Lisäksi raskaassa moottorikelkassa saa olla kuljettajan lisäksi tilaa enintään neljälle henkilölle, kun taas moottorikelkassa saa olla kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdelle henkilölle.

Raskaalla moottorikelkalla saa ajaa moottorikelkkailureitillä, jonka reitinpitäjä on arvioinut siihen soveltuvaksi ja merkinnyt moottorikelkkailureitti -liikennemerkkiin asennettavalla lisäkilvellä. Raskaan moottorikelkan kuljettamiseen vaaditaan T-luokan ajokortti.

Asetusmuutoksella moottorikelkan, raskaan moottorikelkan ja niiden perävaunujen suurimmaksi sallituksi leveydeksi moottorikelkkailureitillä säädetään 1,7 metriä. Tällä halutaan varmistaa, että ajoneuvot mahtuvat turvallisesti myös nykyisille moottorikelkkailureiteille.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on tyytyväinen sääntelyn kevenemiseen.

- Moottorikelkkailu on tärkeää muun muassa Lapin matkailulle, mutta aiemmin sääntely on rajoittanut kelkkojen käyttöä. Nyt voimaantuleva lakimuutos helpottaa yritysten toimintaa, toteaa Berner.

Valtioneuvosto toimittaa liikenne- ja viestintävaliokunnalle ja ympäristövaliokunnalle selvityksen moottorikelkkailureittien avaamisesta raskaille moottorikelkoille viimeistään toukokuun 2022 loppuun mennessä.

Mitä seuraavaksi?

Lakimuutokset tulevat voimaan 31.12.2018.
 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Aino Still, p. 0295 34 2041
 

Anne Berner