Minskad reglering av snöskotrar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2018 12.02 | Publicerad på svenska 28.12.2018 kl. 12.06
Pressmeddelande
Snöskotrar på isen (Bild: Shutterstock)
Snöskotrar på isen (Bild: Shutterstock)

Det blir möjligt att använda större snöskotrar än hittills på särskilt anvisade snöskoterleder som är lämpade för ändamålet.

Republikens president stadfäste den 28 december 2018 ändringar av fordonslagen, körkortslagen, terrängtrafiklagen och vägtrafiklagen.

Till fordonslagen fogas en definition av tung snöskoter. En tung snöskoter har en egenmassa på högst 0,8 ton, dvs. 300 kilogram mer än egenmassan hos en vanlig snöskoter. På en tung snöskoter får det utöver föraren finnas plats för högst fyra personer, medan det på en vanlig snöskoter utöver föraren får finnas plats för högst två personer.

Med tung snöskoter får man köra på en snöskoterled som av den ansvariga för leden bedömts vara lämpad för ändamålet och försetts med en tilläggsskylt som sätts upp i samband med vägmärket snöskoterled. För tung snöskoter krävs körkort i kategori T.

Genom en förordningsändring fastställs den största tillåtna bredden på snöskotrar och tunga snöskotrar samt deras släpvagnar på  snöskoterleder till 1,7 meter. På så sätt vill man säkerställa att fordonen utan risk för säkerheten ryms på befintliga snöskoterleder.

Kommunikationsminister Anne Berner är nöjd med den minskade regleringen.

- Snöskotrar är viktiga framför allt inom turismen i Lappland, men hittills har regleringen begränsat användningen av dem. När den nya lagändringen nu träder i kraft underlättas företagens verksamhet, konstaterar Berner.

Statsrådet lämnar kommunikationsutskottet och miljöutskottet en utredning om öppnandet av leder för tunga snöskotrar senast i maj 2022.

Vad händer härnäst?

Lagändringarna träder i kraft den 31 december 2018.
 

Mer information:
Aino Still, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2041

 

Anne Berner