Moottorikelkkasääntelyyn esitetään muutosta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2018 14.12 | Julkaistu suomeksi 11.10.2018 klo 14.15
Tiedote
Moottorikelkat jäällä. (Kuva: Shutterstock)
Moottorikelkat jäällä. (Kuva: Shutterstock)

Hallitus esittää, että nykyistä suurempien moottorikelkkojen käyttö mahdollistettaisiin tarkoitukseen soveltuvilla ja siihen erikseen osoitetuilla moottorikelkkailureiteillä.

Hallitus esitti ajoneuvolain, ajokorttilain, maastoliikennelain ja tieliikennelain muuttamista 11.10.2018.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on tyytyväinen esityksen etenemiseen.

- Tämä lakiesitys on hyvä esimerkki siitä, miten sääntelyä keventämällä voimme helpottaa yritystoimintaa. Moottorikelkkailu on tärkeää muun muassa Lapin matkailulle, ja nykyinen sääntely rajoittaa tätä toimintaa, toteaa Berner. 

Esityksessä moottorikelkan määritelmää muutettaisiin siten, että määritelmään lisättäisiin raskas moottorikelkka. Se olisi maksimissaan 0,8 tonnin painoinen eli 300 kilogrammaa nykyistä moottorikelkkaa suurempi moottorireki, jossa voisi olla kuljettajan lisäksi tilaa enintään neljälle henkilölle. Kuljettamiseen vaadittaisiin moottorikelkan kuljettamista vastaavasti T-luokan ajo-oikeus.

Moottorikelkkasafarit ja -ajelut ovat merkittäviä matkailupalveluita, mutta moottorikelkan nykyinen määritelmä rajoittaa soveltuvan kaluston valintaa. Muutoksen myötä myös raskaalla moottorikelkalla saisi ajaa sellaisilla moottorikelkkailureiteillä, jotka on erikseen merkitty niille sallituiksi.

Reitin soveltuvuuden arvioisi reitin pitäjä. Raskaiden moottorikelkkojen käyttö sallittaisiin moottorikelkkailureittiä osoittavan liikennemerkin yhteyteen asetettavalla lisäkilvellä.

Muutokset on tarkoitus saada voimaan 1.1.2019.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Erik Asplund, p. 0295 34 2277
erityisasiantuntija Aino Still, p. 0295 34 2041