Ministerityöryhmä hyväksyi joukkoliikenteen kehittämisohjelman ja Itämeren turvallisuusohjelman

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.4.2009 14.45
Uutinen

Yhteinen matkakortti, haja-asutusalueiden kyytitakuu, suurten kaupunkien joukkoliikenteen tuki sekä matkustajien tietopalveluiden kehittäminen ovat keinoja, joilla voidaan lisätä joukkoliikenteen suhteellista osuutta kaikista matkoista. Myös matkaketjujen toimivuutta parannetaan erityisesti kaupunkiseutujen sisällä sekä kauko- ja paikallisliikenteen ja eri liikennemuotojen välillä.

Hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä päätti 1. huhtikuuta joukkoliikenteen kehittämisohjelman sisällöstä.

Samassa kokouksessa ministerit päättivät ohjelmasta, jonka avulla on tarkoitus lisätä Itämeren meriturvallisuutta. Itämeren turvallisuutta voitaisiin kehittää osallistumalla aktiivisemmin merenkulun kansainväliseen yhteistyöhön, kehittämällä alusliikenteen valvontaa ja ohjausta sekä parantamalla öljytorjuntavalmiutta.