Ministeriö päivitti osakeyhtiöiden hallinnointiohjeensa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2011 10.56
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on päivittänyt omistajaohjausohjeessaan olevan valtion osakeyhtiöitä koskevan hallinnointiohjeen. Omistajaohjauksen periaatteet eivät ole muuttuneet.

Hallinnointiohje on rajattu koskemaan vain erityistehtäväyhtiöitä, joita ministeriön ohjauksessa olevat yhtiöt edustavat. Hallinnointiohjeesta (Corporate Governance) on poistettu yhtiön hallituksen työskentelyä ja toimitusjohtajan toimintaa koskevat luvut, sillä kyseisistä asioista säädetään laissa tai yhtiöiden työjärjestyksissä.

Ministeriön omistajaohjauksessa on kaksi valtioyhtiötä, Suomen lentoasemaverkostosta ja lennonvarmistusjärjestelmästä vastaava Finavia Oyj ja luotsauspalveluista vastaava Finnpilot Pilotage Oy.

Ministeriön uusittu omistajaohjausohje tulee voimaan 1. tammikuuta 2012.