Ministeri Vehviläinen: Liikenteen ilmastovaikutuksia vähennettävä kaikilla toiminnan tasoilla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.5.2008 10.26 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 11.51
Tiedote

Liikenneministeri Anu Vehviläinen peräänkuulutti toimia liikenteen ilmastovaikutusten vähentämiseksi avatessaan 29. toukokuuta uuden kansainvälisen liikennefoorumin Saksassa Leipzigissa. Kokouksen teemana on liikenne ja ilmastonmuutos.

"Liikenteen päästöt ovat kasvussa kaikkialla maailmassa. Liikennesektorin on kannettava osaltaan vastuunsa ja pyrittävä kehittämään liikennepolitiikkaa niin, että sen yhtenä keskeisenä tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta", Vehviläinen totesi. Hän viittasi myös Suomessa äskettäin hyväksyttyyn liikennepoliittiseen selontekoon, jossa ilmastonmuutos on nostettu yhdeksi liikennepolitiikan merkittävimmistä haasteista.

"Pitkällä aikavälillä ajoneuvoteknologia ja vaihtoehtoiset polttoaineet auttavat vähentämään liikenteen päästöjä. Lyhyellä aikavälillä tarvitaan kuitenkin useita muita toimia. Toimiin on tartuttava niin maailmanlaajuisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin", Vehviläinen korosti.

Vehviläisen mukaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vaatii hallinnonalojen tiivistä yhteistyötä, erityisesti vero-, ympäristö-, energia-, maankäyttö- ja liikennepolitiikan alojen kesken. "Politiikan on myös oltava yhdenmukaista kaikilla toiminnan eri tasoilla. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii lisäksi asenteiden ja toimintatapojen muuttumista", Vehviläinen huomautti.

Vehviläinen tähdensi avauspuheessaan, että 51 jäsenmaan muodostama foorumi tarjoaa erinomaisen maailmanlaajuisen liikennepoliittisen keskusteluareenan, jollaista tähän asti ei ole ollut.

"Foorumin ensimmäisen kokouksen teema korostaa entisestään uuden organisaation merkitystä, kun pyritään löytämään yhteisiä toimintatapoja hallita ilmastonmuutosta liikennepolitiikan keinoin", Vehviläinen painotti. Hän toivoo, että foorumiin liittyy lähiaikoina myös ilmastovaikutuksiltaan merkittäviä uusia maita, kuten Kiina, Intia ja Brasilia.

Suomi toimii liikennepolitiikan päättäjien sekä yritys- ja tiedemaailman yhteistyöelimen ensimmäisenä puheenjohtajamaana. Leipzigiin on kokoontunut yli 30 liikenneministeriä eri puolilta maailmaa. Kokouksen päätteeksi julkistetaan ministereiden avainviestit ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi liikennesektorilla.


Lisätietoja:
Ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260 (paikalla Leipzigissa)
Kansainvälisten asioiden neuvos Minna Kivimäki, puh. 040 532 5657 (paikalla Leipzigissa)