Minister Vehviläinen: Trafikens klimatinverkan bör minskas på alla nivåer

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2008 10.26 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.51
Pressmeddelande

Trafikminister Anu Vehviläinen efterlyste åtgärder för att minska trafikens klimatinverkan då hon den 29 maj öppnade det nya internationella transportforumet i Leipzig i Tyskland. Mötet har temat transporter och klimatförändring.

"Utsläppen från trafiken ökar överallt i världen. Transportsektorn måste bära sin del av ansvaret och sträva till att utveckla transportpolitiken så att ett centralt mål i den är att hejda klimatförändringen", konstaterade Vehviläinen. Hon hänvisade också till den trafikpolitiska redogörelse som nyligen godkänts i Finland, där klimatförändringen har lyfts fram som en av de mest betydande utmaningarna i trafikpolitiken.

"På lång sikt bidrar fordonsteknik och alternativa bränslen till att minska utsläppen från trafiken. På kort sikt behöver vi emellertid många andra åtgärder. Vi bör vidta åtgärder såväl globalt och regionalt som lokalt", betonade Vehviläinen.

Enligt Vehviläinen kräver en minskning av trafikens utsläpp av växthusgaser ett tätt samarbete mellan olika förvaltningsområden, i synnerhet mellan skatte-, miljö- och energiförvaltning samt markanvändning och trafikpolitik. "Politiken bör också vara enhetlig på alla olika nivåer i verksamheten. För att klimatförändringen ska dämpas krävs dessutom att vi ändrar attityder och handlingssätt", påpekade Vehviläinen.

I sitt öppningstal betonade Vehviläinen att forumet, som består av 51 länder, erbjuder en utomordentlig, global trafikpolitisk diskussionsarena, som hittills har saknats.

"Temat för forumets första möte betonar än mer betydelsen av den nya organisationen, när man strävar att hitta gemensamma handlingssätt för att kontrollera klimatförändringen med trafikpolitiska medel", betonade Vehviläinen. Hon hoppas att också klimatmässigt betydande nya länder, så som Kina, Indien och Brasilien, ansluter sig till forumet inom en nära framtid.

Finland verkar som första ordförandeland för samarbetsorganet för transportpolitiska beslutsfattare samt representanter för företag och forskning. Över 30 trafikministrar från olika håll i världen har samlats i Leipzig. Som avslutning på mötet offentliggörs ministrarnas centrala budskap för att klimatförändringen inom transportsektorn ska hindras.

Ytterligare information:
överdirektör Juhani Tervala, tfn 050 552 7260 (på plats i Leipzig)
rådet för internationella ärenden Minna Kivimäki, tfn 040 532 5657 (på plats i Leipzig)