Ministeri Vehviläinen: Liikenteen budjettirahoitus keskitettävä perusväylänpitoon

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2010 16.00
Tiedote

- Valtion talouden kuntoon saattaminen merkitsee lähivuosina korkeintaan nykyisentasoisia määrärahoja valtion liikennebudjettiin. Päättäjien tulee harkita tarkkaan mihin budjettirahoitusta käytetään. Tulevalla vaalikaudella liikenteen budjettirahoitus onkin keskitettävä perusväylänpitoon ja kehittämishankkeita on tehtävä vähemmän, sanoi liikenneministeri Anu Vehviläinen Kemin moottoritien avajaisissa keskiviikkona 6. lokakuuta.

- Koko maan kilpailukyvystä on huolehdittava ja elinkeinoelämällä on oltava edellytykset toimia koko Suomessa niin Lapissa, Kainuussa kuin Satakunnassa. Tästä linjauksesta on pidettävä kiinni myös jatkossa, Vehviläinen korosti.

Vehviläisen mukaan monia toimijoita innostaa enemmän suuret liikennehankkeet kuin väylien päivittäinen hoito.

- Perustienpito on kuitenkin kulkemisen ja kuljettamisen kannalta ja siten maamme kilpailukyvyn kannalta äärimmäisen tärkeää. Metsäteollisuuden kuljetusten toimivuus on tärkeää myös Lapissa. Viime vuosina rahoitusta on suunnattu erityisesti puukuljetusten kannalta kiireisimmin kunnostusta vaativille reiteille ja tieverkolla lähinnä alempiasteiselle tiestölle ja yksityisteille.

- Tällä vaalikaudella otettiin käyttöön selontekomenettely liikennepolitiikkaan. Hallituksen ja eduskunnan yksimielisesti hyväksymässä selonteossa päätettiin samalla kertaa kaikista tällä vaalikaudella aloitettavista hankkeista sekä erillistoimista puuhuollon turvaamiseksi.

- Lähivuosia koskevat suuret liikennepoliittiset linjaukset tehdään tulevallakin vaalikauden selontekomenettelyn kautta liikenne- ja viestintäministeriön virkavalmistelulla ja liikenneministeri rouva tai herra X:n johdolla, Vehviläinen korosti.

- Haluan nostaa esille yhden viestin selontekoon liittyen. On selvää, että isojen, välttämättömien kehittämishankkeiden turvaamiseksi on otettava käyttöön Valtion Infra Oy, jonka kautta voidaan edullisimmin rahoituskustannuksin jaksottaa kehittämishankkeiden valtion rahoitus pidemmälle aikavälille.

- Mielestäni kaikista tärkein yksittäinen hanke tulevalla vaalikaudella on Seinäjoki-Oulu -ratayhteyden peruskorjaus. Isona, vielä yli 300 miljoonaa euroa vaativana hankkeena, se sopisi oikein hyvin Valtion Infra Oy:n kautta rahoitettavaksi, Vehviläinen sanoi.

Lisätietoja: erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 044 058 1030