Ministeri Vehviläinen: Liikenne tuo Suomelle hyvinvointia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2010 13.23
Uutinen

Alkaneella vuosikymmenellä neljä asiaa haastavat liikennepolitiikkaa: kiristyvä talous, elinkeinorakenteen muutos, väestörakenteen muutos ja ilmastonmuutos, totesi liikenneministeri Anu Vehviläinen tiedotustilaisuudessa 13. lokakuuta.

Toimiva liikennejärjestelmä luo Suomelle hyvinvointia ja antaa ratkaisuja kansalaisten arkeen ja liikkumiseen. Myös teollisuudelle toimiva liikennejärjestelmä on elintärkeä.

Liikennepolitiikan tehtävänä on vastata ihmisten ja elinkeinoelämän liikkumis- ja kuljetustarpeisiin. Ajattelumalli, jossa liikennepolitiikka nähdään ainoastaan suurten liikennejärjestelmähankkeiden kautta, ei ole nykyaikaa, ministeri Anu Vehviläinen sanoi.

Tulevaisuudessa liikennejärjestelmän ylläpito ja rakentaminen täytyy tehdä entistä tuottavammin. Runkoverkkoajattelu ei kelpaa tulevaisuuden liikennejärjestelmäsuunnittelun perustaksi, Vehviläinen sanoi.

Kun arjen liikkumisen ongelmiin haetaan ratkaisuja, sekä tilaajien että liikennepalveluiden tuottajien on avarrettava ajatteluaan ja yhdessä etsittävä älykkäitä ja kustannustehokkaita ratkaisuja, ministeri Vehviläinen totesi.

Tarvitsemme kokemusta raideliikenteen kilpailusta tavaraliikenteen osalta. VR:n nykyinen hinnoittelupolitiikka ja vaunukapasiteetti ovat kuitenkin esteenä lisääntyvälle kilpailulle rautatieliikenteen kuljetuksissa, sanoi Vehviläinen.

Tulevaisuudessakin aiotaan liikennepolitiikkaa tarkastella liikennepoliittisen selonteon kautta. Se luo jatkuvuutta ja jäntevyyttä liikennepolitiikkaan. Liikennepoliittisen selonteon valmistelee liikenne- ja viestintäministeriö liikenneministerin johdolla. Liikennevirasto toteuttaa sitä käytännössä ja toimii asiantuntijana, ministeri painotti.

Lisätietoja:
erityisavustaja Kari Jääskeläinen, p. 044 058 1030
hallitusneuvos Mikael Nyberg, p. 09 160 28474, 040 837 8794