Minister Vehviläinen: Trafiken skapar välstånd i Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2010 13.23 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Under det närmaste decenniet finns fyra utmaningar för trafikpolitiken: skärpt ekonomi, förändrad näringsstruktur, förändrad befolkningsstruktur och klimatförändringen, konstaterade trafikminister Anu Vehviläinen vid ett informationstillfälle den 13 oktober.

Ett fungerande transportsystem skapar välstånd i Finland och löser medborgarnas vardagliga transportbehov. Också för industrin är ett fungerande transportsystem livsviktigt.

Trafikpolitikens uppgift är att svara på människornas och näringslivets behov av transporter och av att röra på sig. Ett tankesätt där trafikpolitiken ses endast genom de stora trafiksystemprojekten hör inte till dagens värld, sade Vehviläinen.

I framtiden måste underhållet och byggandet av trafiksystemet göras ännu produktivare än tidigare. Stomnätstänkandet duger inte som grund för planeringen av framtidens trafiksystem, sade Vehviläinen.

När man söker lösningar på vardagliga transportproblem måste både beställarna och de som producerar trafiktjänster vidga sitt tänkande och tillsammans söka intelligenta och kostnadseffektiva lösningar, konstaterade minister Vehviläinen.

Vi behöver erfarenhet av konkurrens inom spårtrafikens godstransporter. VR:s nuvarande prissättningspolitik och vagnskapacitet är emellertid ett hinder för ökad konkurrens i järnvägstrafikens transporter, sade Vehviläinen.

Också i framtiden ska man granska trafikpolitiken genom en trafikpolitisk redogörelse. Den skapar kontinuitet och smidighet i trafikpolitiken. Den trafikpolitiska redogörelsen bereds av kommunikationsministeriet under ledning av trafikministern. Trafikverket genomför den i praktiken och fungerar som expertorgan, konstaterade minister Vehviläinen.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581030
regeringsrådet Mikael Nyberg, tfn 09 160 28474, 040 837 8794