Ministeri Risikko: Arktinen toiminta merkittävä mahdollisuus Suomelle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2014 13.58
Tiedote

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko pitää selvitysmies Lauri Ratian raporttia suomalaisen jäänmurron kehittämiseksi tervetulleena liikennepolitiikan näkökulmasta. Ratia on tehnyt raportin Arctia Shiping Oy:sta valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön toimeksiannosta. Selvitys on luovutettu omistajaohjauksesta vastaavalle ministeri Sirpa Paaterolle tänään 9. lokakuuta.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan keskeinen tehtävä on varmistaa Suomen elinkeinoelämän kuljetusten jatkuvuus kaikissa olosuhteissa.

- Mielestäni on tärkeää turvata Itämeren jäänmurron toimivuus kustannustehokkaasti ja varmasti. Hyvin toimivalla jäänmurrolla voidaan vaikuttaa siihen, että elinkeinoelämän kuljetuskustannukset pysyvät kohtuullisina. Tällä on suora vaikutus kilpailukykyymme, korostaa ministeri Risikko.

- Arktinen toiminta on merkittävä mahdollisuus Suomelle. Valtion tehtävänä on mahdollistaa suomalaisten yritysten osallistuminen siihen liittyvään liiketoimintaan. Mielestäni on erinomaista, jos Suomen jäänmurtokapasiteetille saadaan ympärivuotista toimintaa ja sen avulla pystytään alentamaan Itämeren jäänmurron kustannuksia. Samalla meidän pitää tuntea arktisen toiminnan riskit ja ymmärtää niihin liittyvät vastuut, Risikko sanoo.

Raportissa on selvitetty myös, miten valtio taloudellisimmin ja tehokkaimmin uudistaa jäänmurtajalaivastoaan.

- Maamme etu on, että valtion jäänmurtotoiminta on organisoitu fiksusti ja linjakkaasti. Tärkeintä on, että jäänmurtopalvelut saadaan kustannustehokkaasti ja talvimerenkulku Itämerellä on turvattu kaikissa olosuhteissa, Risikko linjaa.

- Katson, että tehdyn selvitysmiehen raportin pohjalta on hyvä nyt arvioida Liikenneviraston tilaaman valmisteilla olevan jäänmurtajan omistajuus uudelleen. Jäänmurtajan omistaminen ei luontaisesti istu Liikenneviraston perustehtäviin. Tarkoitus on, että hallitus tarkastelee tätäkin asiaa syksyn aikana jäänmurtoasioiden kokonaistarkastelun yhteydessä, Risikko sanoo.

Hallitus päätti vuonna 2012, että Liikenneviraston omistukseen tilataan jäänmurtaja, jonka käytännön operointi ja miehitys kilpailutetaan. Tarkoitus oli saada esille jäänmurron kustannukset mahdollisimman läpinäkyvästi. Uusi murtaja on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2016 alussa jäänmurtaja Voiman tilalle. Liikenneviraston tilaaman murtajan rakentaa Arctech Helsinki Shipyard. Sopimuksen arvo on 125 miljoonaa euroa, joka sisältää EU-tukea 24 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
erityisavustaja Juuso Rönnholm, puh. 050 574 1504
ylijohtaja Minna Kivimäki, puh. 040 754 9871