Minister Risikko: Verksamheten i arktiska områden är en betydande möjlighet för Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2014 13.58 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Trafik- och kommunminister Paula Risikko betraktar utredningsman Lauri Ratias rapport om att utveckla den finländska isbrytningen som välkommet ur trafikpolitisk synvinkel. Ratia har utarbetat rapporten om Arctia Shipping Ab på uppdrag av enheten för ägarstyrning vid statsrådets kansli. Utredningen överlämnades den 9 oktober till minister Sirpa Paatero, som ansvarar för statens ägarstyrning.

Den centrala uppgiften för trafik- och kommunikationsministeriets förvaltningsområde är att trygga kontinuiteten för det finländska näringslivets transporter under alla förhållanden.

- Jag anser att det är viktigt att se till att isbrytningen i Östersjön fungerar kostnadseffektivt och säkert. Med en välfungerande isbrytning kan man medverka till att näringslivets transportkostnader hålls på rimlig nivå. Detta har en direkt inverkan på vår konkurrenskraft, understryker minister Risikko.

- Verksamheten i arktiska områden är en betydande möjlighet för Finland. Statens uppgift är att göra det möjligt för finländska företag att delta i affärsverksamheten i anslutning till den. Jag tycker att det är förträffligt, om den finländska isbrytarkapaciteten kan utnyttjas året runt och om den hjälper att sänka kostnaderna för isbrytningen på Östersjön. Samtidigt bör vi känna till riskerna med verksamheten i det arktiska området och förstå de ansvar som förknippas med dem, säger Risikko.

I rapporten har det också utretts hur staten på ett mer ekonomiskt och effektivt sätt ska kunna förnya sin isbrytarflotta.

- Det är i vårt lands intresse, att statens isbrytarverksamhet har organiserats på ett smart och elegant sätt. Det viktigaste är, att isbrytningstjänsterna erhålls kostnadseffektivt och att vintersjöfarten på Östersjön säkerställs under alla förhållanden, stakar Risikko ut.

- Jag anser att utredningsmannens rapport ger en god utgångspunkt för att på nytt bedöma ägandet av den isbrytare som beställts av Trafikverket och nu är under byggnad. Till Trafikverkets grundläggande uppgifter hör inte naturligt att äga en isbrytare. Avsikten är, att regeringen granskar även detta ärende under hösten i samband med en helhetsgranskning av isbrytarfrågorna, säger Risikko.

Regeringen beslöt år 2012, att till Trafikverkets ägo beställs en isbrytare, vars drift och bemanning konkurrensutsätts. Avsikten är att kostnaderna för isbrytningen kan presenteras så transparent som möjligt. Avsikten är att den nya brytaren tas i bruk i början av år 2016 och ersätter isbrytaren Voima. Den isbrytare som beställts av Trafikverket byggs av Arctech Helsinki Shipyard. Avtalets värde är 125 miljoner euro, inklusive 24 miljoner euro i EU-stöd.

Mer information:
specialmedarbetare Juuso Rönnholm 050 574 1504
överdirektör Minna Kivimäki, tfn 040 754 9871