Ministeri Huovinen: Passiivisuus lapsipornon estämisessä valitettavaa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2005 13.09
Tiedote
Teleyritykset voisivat halutessaan vapaaehtoisesti estää pääsyn ulkomaisille lapsipornosivuille yhteistyössä poliisin kanssa myös Suomessa.

Oikeustieteen tohtori Lauri Railaksen oikeudellisia kysymyksiä kartoittanut selvitys luovutettiin liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huoviselle 15. joulukuuta.

- Selvitys osoittaa, että Suomessa voitaisiin lainsäädännön puolesta ryhtyä aivan samanlaisiin vapaaehtoisiin toimiin kuin Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, Huovinen sanoo.

- On murheellista, ettei vapaaehtoinen tie ole toistaiseksi johtanut mihinkään. Viimeistään nyt on kuitenkin selvää, ettei asialle ole ollut oikeudellisia esteitä.

Railaksen selvityksen mukaan teleyritykset voisivat toimia sopimuspohjalta, joka ei edellytä valtuutusta laissa. Poliisi puolestaan voisi toimia rikosten ehkäisemistä koskevan poliisilain yleisvaltuuden nojalla. Ei-toivottujen sivujen suodattaminen ei selvityksen mukaan olisi pakollista sensuuria, vaan teleyrityksen vapaaehtoinen palvelu laittoman ja ei-toivotun sisällön poistamiseksi.

- Vapaaehtoisuuteen ei voi pakottaa, mutta toivon silti edelleen, että teleyritykset ja poliisi vielä ryhtyisivät vapaaehtoisiin toimiin, ministeri Huovinen sanoo. -Käynnistämme kuitenkin jo nyt keskustelut tarpeellisiksi lainmuutoksiksi oikeus- ja sisäasiainministeriön kanssa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt selvityksen myös teknisistä estokeinoista ja käytännön ratkaisuista, joilla lapsipornon levittämistä voitaisiin estää vapaaehtoiselta pohjalta. Selvitys valmistuu ennen joulua.

Elokuussa liikenne- ja viestintäministeriö, oikeusministeriö, sisäasiainministeriö ja valtakunnansyyttäjän virasto esittivät, että myös Suomessa ryhdyttäisiin Ruotsin ja Norjan malliin vapaaehtoisesti rajoittamaan ulkomailla oleville lapsipornosivustoille pääsyä. Syksyn aikana on kuitenkin selvinnyt, että Suomessa teleyritysten ja poliisin näkemykset asian luonteesta poikkeavat olennaisesti pohjoismaisten vastaavien tahojen käsityksistä.

Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa lapsipornosivuja suodatetaan poliisin ja teleyritysten välisen sopimuksen perusteella. Lakimuutoksia ei ole tarvittu. Päivittäin estetään jopa
20 000 lapsipornosivujen latausta. Teleyritysten ja poliisin sopimuksessa on määrätty mm. salassapitovelvoitteista ja vastuista, ja teleyritykset ovat tiedottaneet suodatuksesta asiakkailleen.Lisätietoja:
ylijohtaja Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742
verkkoliiketoimintayksikön päällikkö Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348, 0400 788 530