Ministeri Harakka EU:n televiestintä- ja liikenneministereiden kokouksiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2020 15.29 | Julkaistu suomeksi 7.12.2020 klo 15.42
Tiedote
EU-maiden liput (Kuva: Shutterstock)
EU-maiden liput (Kuva: Shutterstock)

EU-puheenjohtajamaa Saksa järjestää televiestintä- ja liikenneministereiden videokokoukset 7.-8.12.2020. Suomea kokouksissa edustaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Televiestintäministerit käyvät periaatekeskustelun datan hallinta-asetuksesta, josta Euroopan komissio antoi ehdotuksensa 25.11.2020. Asetus on jatkoa komission datastrategiassa mainituille tavoitteille. Tarkoituksena on luoda yhteinen malli eurooppalaisten data-avaruuksien hallinnalle ja yhteen toimivat datan sisämarkkinat.

Liikenneministerit käyvät periaatekeskustelun eurovinjettidirektiivin muuttamisesta. Muutosten tavoitteena on edistää vähäpäästöisempää ja tehokkaampaa liikennettä sekä turvata liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen riittävä rahoitus.

Ministerit keskustelevat myös yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevasta SES2+-sääntelypaketista. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila mahdollistaa ilmatilan tehokkaamman käytön. Tavoitteena on saavuttaa täsmällisempiä lentoaikatauluja, suorempia lentoreittejä, säästöjä lentoajoissa sekä vähentää lentoliikenteen päästöjä.

Kyseessä ovat epäviralliset videokokoukset, joissa ei tehdä muodollisia päätöksiä.

Lisätietoja:

viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen, p. 040 522 2122 (televiestintä)

EU-koordinaattori Tiia Orjasniemi, p. 050 441 5730 (liikenne)