Ministeri Harakka: Ajokorttilain muutosehdotus vastaa nuorten liikenneturvallisuuden haasteisiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.9.2022 9.10 | Julkaistu suomeksi 8.9.2022 klo 8.56
Tiedote
Kuva: Laura Kotila, VNK
Kuva: Laura Kotila, VNK

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilaama tutkimus vuoden 2018 ajokorttilain uudistuksen liikenneturvallisuusvaikutuksista on valmistunut. Ajokorttiuudistuksen ei havaittu olennaisesti vaikuttaneen 15-20-vuotiaiden henkilövahinkojen kokonaismäärään.

Vuoden 2018 ajokorttilain muutoksen tavoitteena oli selkeyttää ajokorttisääntelyä ja helpottaa ajokortin hankintaa, ja siten vaikuttaa muun muassa ajokortin hintaan. Samalla mahdollistettiin B-luokan ajokortin myöntäminen jo 17-vuotiaalle poikkeusluvalla. Traficomin tilaaman tutkimuksen mukaan vuoden 2018 ajokorttilain muutos ei näy nuorten liikenneturvallisuuden heikkenemisenä.

Tutkimuksen mukaan 17-19-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien henkilövahingot ovat vähentyneet lakimuutoksen jälkeen. 17-vuotiaiden todennäköisyys joutua henkilövahinkoon oli hieman 18-19-vuotiaita suurempi. Vuoteen 2020 mennessä 17-vuotiaiden henkilövahinkojen määrä oli kuitenkin alittanut tason, jolla 18-19-vuotiaat olivat vuonna 2018.

Ajokorttiuudistuksen ei havaittu olennaisesti vaikuttaneen 17-vuotiaiden henkilövahinkojen kokonaismäärään liikenteessä. Alaikäisten kuljettajien henkilövahingot esimerkiksi mopoilla ja moottoripyörillä ovat vähentyneet samalla kun henkilövahingot henkilö- tai pakettiauton kuljettajina ovat lisääntyneet. Muiden osallisten henkilövahingot ovat lisääntyneet 17-vuotiaiden kuljettajien onnettomuuksissa.

- On tärkeää, että julkista keskustelua 17-vuotiaista liikenteessä käydään tutkitun tiedon perusteella. Alaikäisten kuljettajien liikenneturvallisuutta pyritään entisestään parantamaan uudella ajokorttilakiehdotuksella, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Nyt valmistuneen ajokorttilakia koskeneen seurantatutkimuksen ensimmäinen osa valmistui 10.3.2021. Tutkimuksen ensimmäisen osan toteutti Sitowise Oy ja toisen osan Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Myöhemmin keväällä 2021 liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti hankkeen ajokorttilain muuttamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on vastata tutkimuksen ensimmäisessä osassa esiin nousseisiin huoliin nuorten liikennekäyttäytymisestä, nuorten itsenäinen liikkuminen mahdollistaen.

Hallituksen esitys ajokorttilaiksi vastaa tutkimuksen vahvistamiin haasteisiin

Hallitus antoi eduskunnalle 5.5.2022 esityksen ajokorttilain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on lisätä nuorten liikenneturvallisuutta ja mahdollistaa nuorten itsenäistä liikkumista.

Esitys mahdollistaisi 17-vuotiaille kuljettajille rajoitetun B-luokan ajo-oikeuden huoltajan suostumuksella. Ajo-oikeus ei olisi voimassa kello 00-05 välillä ja kuljettajalla olisi oikeus kuljettaa vain yhtä matkustajaa kerrallaan. Rajoitukset olisivat voimassa siihen asti, kunnes kuljettaja täyttää 18 vuotta. Rajoitusten noudattamisen valvontaa helpottamaan 17-vuotiaiden kuljettajien tulisi merkitä kuljettamansa auto alaikäisen kuljettajan tunnuksella.

Traficomin tilaaman tutkimuksen valossa hallituksen esityksessä ajokorttilain muuttamisesta ehdotetut rajoitukset ovat oikeansuuntaisia.

- Nuorten liikenneturvallisuus on otettava vakavasti. Olen tyytyväinen, että olemme tarttuneet oikeisiin asioihin ajokorttilain muutosehdotuksessa. Näin voimme lisätä nuorten kuljettajien osaamista ja turvallisuutta liikenteessä, ministeri Harakka sanoo.

Ajokorttilain muutoksilla on tarkoitus parantaa nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta myös ajo-opetusta kehittämällä. Samalla ajokorttilakiin tehtäisiin muutamia muita muutoksia esimerkiksi ajokoevilppiin liittyen.

Mitä seuraavaksi?

Eduskunta käsittelee hallituksen esitystä liikenne- ja viestintävaliokunnassa, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu eduskunnan täysistunnossa.

Mahdolliset laajemmat muutokset ajokorttilakiin arvioidaan ja toteutetaan erikseen. Muutoksia ajokorttilainsäädäntöön on odotettavissa EU:n ajokorttidirektiivin tarkistamisen yhteydessä.

Viranomaiset seuraavat jatkuvasti lain vaikutuksia erityisesti liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

Lisätietoja:

ministeri Harakan erityisavustaja Antti Malste, antti.malste(at)gov.fi, p. 050 438 7734

Ajokorttilain uudistus:

erityisasiantuntija Saara Louko, liikenne- ja viestintäministeriö, saara.louko(at)gov.fi, p. 050 326 4741

erityisasiantuntija Monika Mutanen, liikenne- ja viestintäministeriö, monika.mutanen(at)gov.fi, p. 050 478 4820 (poissa 5.-11.9.2022)

Ajokorttilain seurantatutkimus:

erityisasiantuntija Elina Uusitalo, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, elina.uusitalo(at)traficom.fi, p. 029 534 5445