Ministeri Bernerin esitys kesäaikajärjestelyistä luopumiseksi eteni

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.1.2018 13.46 | Julkaistu suomeksi 26.1.2018 klo 13.52
Tiedote

EU-ministerivaliokunta linjasi 26.1.2018 liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin esityksestä, että Suomi alkaa ajaa luopumista EU:n yhteisestä kesäaikajärjestelystä. Esityksessä ei oleta kantaa siihen, jäisikö käyttöön kesä- vai normaaliaika. Esityksen ydin on se, että kellojen siirtämisestä kahdesti vuodessa luovutaan. Luopuminen edellyttää komission aloitetta EU:n kesäaikadirektiivin kumoamiseksi tai muuttamiseksi.

Asian taustalla on kansalaisaloite, jossa vaadittiin kellojen kesäaikaan siirtämisen lopettamista.

"Haluan edistää asiaa, jota kansalaiset ja eduskunta ovat pitäneet tärkeänä. Ehdottoman tärkeää on, että kellojen siirtelystä luovuttaisiin yhtenäisesti EU-alueella. Vain yhtenäisellä käytännöllä voidaan varmistaa, ettei sisämarkkinoiden ja etenkin liikenteen toiminta häiriinny", sanoo ministeri Berner.

"Nostin joulukuisessa liikenneneuvostossa asian esiin. Se ei ole komission lainsäädäntöohjelmassa, mutta komissio kertoi olevansa avoin ryhtymään toimenpiteisiin, jos enemmistö jäsenmaista tukisi asiaa", sanoo ministeri Berner.

Suomi selvittää ensivaiheessa muiden jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kannat asiaan. Lisäksi Suomi kiirehtii komissiota antamaan selvityksen koskien kesäaikaa ja kellojen siirtämisen vaikutuksia. EU:n yhtenäinen eteneminen on tärkeää erityisesti liikenteen toimivuuden kannalta. Suomessa on tehty kansalaisaloite kesäaikaan siirtymisen lopettamiseksi, ja asiasta on keskusteltu myös Euroopan parlamentissa.

Mitä seuraavaksi?

EU-ministerivaliokunnan tekemä linjaus käsitellään seuraavaksi eduskunnan suuressa valiokunnassa. Jos valiokunta antaa kannalle siunauksensa, Suomi voi esittää kesäajasta luopumista Euroopan komissiolle.

Lisätietoja:

viestintäneuvos Timo Kievari, p. 040 059 3706

liikenneneuvos Leif Beilison, p. 040 071 7314 (30.1.2018 jälkeen)