Ministeri Berner ympäristö- ja liikenneministerikokoukseen Graziin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2018 14.15
Tiedote
Suomen ja EU:n liput (Kuva: LVM, Shutterstock)
Suomen ja EU:n liput (Kuva: LVM, Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner osallistuu Grazissa, Itävallassa, pidettävään epäviralliseen ympäristö- ja liikenneministerikokoukseen 29.-30. lokakuuta 2018. Kokouksessa käsitellään kellonajan siirtelystä luopumista, puhdasta liikennettä ja liikenneturvallisuutta.

Kokouspäivien aikana ministeri Bernerillä on kahdenkeskiset tapaamiset Puolan infrastruktuuriministeri Andrzej Adamczykin ja Viron talous- ja infrastruktuuriministeri Kadri Simsonin kanssa.

Komission esitystä kellonajan siirtelystä luopumiseksi käsitellään nyt pidettävässä epävirallisessa liikenneministerikokouksessa. Ministeri Bernerin mukaan Suomi tukee komission ehdotusta ja on valmis etenemään niin, että Suomen alustava kanta pysyvän ajan valintaan on valmis muutaman kuukauden kuluttua.

Neuvostossa keskustellaan siitä, kuinka EU:ssa voidaan täyttää Pariisin ilmastosopimuksen liikennesektorille asettamat vaatimukset. Suomen tavoitteena on, että ilmastonmuutos olisi seuraavan komission toiminnan keskiössä, ja että komissio laatisi konkreettisen työohjelman nollapäästöiseen liikenteeseen siirtymisestä.

Ministeri Bernerin mukaan ajattelua tulisi laajentaa päästöjen vähentämisestä myös siihen, kuinka hiilidioksidipäästöjä pystyttäisiin poistamaan ilmakehästä. Toisena keskeisenä ajattelutavan muutoksena on se, ettei talous- ja ilmastokysymyksiä nähtäisi erillisinä ja vastakkaisina.

- Uusilla ympäristöystävällisillä teknologioilla on EU:lla hyvät vientimahdollisuudet. Tämä voi olla meille suuri kilpailuetu. Pitkäjänteinen ilmastopolitiikka antaa yrityksille ennustettavuutta ja sen myötä rohkeutta innovointiin ja nollapäästöiseen teknologiaan investoimiseen, ministeri Berner tiivistää.

Berner kuitenkin muistuttaa, että suurin haaste on siinä, kuinka ihmisten liikkumistottumuksiin ja kuluttajakäyttäytymiseen vaikutetaan.

EU:ssa valmistellaan kymmenvuotista liikenneturvallisuusohjelmaa. Ministeri Berner pitää tärkeänä, että tavoitteet asetetaan korkealle ja että käyttöön otetaan nopeita keinoja.

-  Muissa liikennemuodoissa eli lento-, meri- ja raideliikenteessä on liikennekuolemien nollatoleranssi. Myös tieliikenteessä pitää olla näin, ministeri Berner painottaa.

- Esimerkiksi automaatio ja autonominen ajaminen parantavat liikenneturvallisuutta, mutta se tapahtuu hieman pidemmällä aikavälillä. Siksi meidän tulee myös käyttää nopeampia keinoja kuten alkolukon pakollisuuden laajentamista uusissa ajoneuvoissa. 

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Maaria Mäntyniemi, +358 50 4440 922