Ministeri Berner: Suomen ilmailumääräyksestä mallia EU:lle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2015 9.55 | Julkaistu suomeksi 11.12.2015 klo 15.38
Uutinen

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi antoi 9. lokakuuta uuden ilmailumääräyksen miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien käytöstä. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toivoo, että Suomen moderni ja liberaali sääntely voisi toimia esimerkkinä myös kansainvälisesti ja EU:ssa. - Meillä on nyt täysin uudenlaisista lähtökohdista valmisteltu ilmailumääräys, joka mahdollistaa esimerkiksi lentorobotiikan testauksen turvallisuutta vaarantamatta. Harvaan asutussa Suomessa miehittämättömien ilma-alusten testaus on aivan eri tavalla mahdollista kuin esimerkiksi tiheään asutussa Keski-Euroopassa, Berner toteaa. Trafin antamaa määräystä voidaan kuvata Euroopan liberaaleimmaksi. Se sallii kauko-ohjattujen ilma-alusten käytön muuallakin kuin siihen osoitetuilla tai muulta ilmailulta kielletyillä alueilla. Vaikka uusi määräys on kevyt, se sisältää paljon turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Sääntelyn vaatimustason ratkaisee laitteen käyttötarkoitus.

Jos kauko-ohjattavaa ilma-alusta tai lennokkia käytetään kuvaamiseen, on hyvä muistaa, että kuvaustoimintaa koskee kaikki se mitä on säädetty mm. kotirauhasta, yksityisyydensuojasta, tekijänoikeuksista, Suomen aluevalvonnasta ja yleisestä vaaranaiheuttamisesta, vaikka näistä ei ilmailumääräyksessä erikseen säädetäkään.