Minister Berner: Finlands luftfartsföreskrift en förebild för EU

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2015 9.55 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet

Trafiksäkerhetsverket Trafi utfärdade den 9 oktober en ny luftfartsföreskrift om användningen av obemannade luftfarkoster och modellflygplan. Kommunikationsminister Anne Berner hoppas att Finlands moderna och liberala reglering kan bli en förebild såväl globalt som inom EU.

- Vi har nu en luftfartsföreskrift som bygger på helt nya grunder och som gör det möjligt att testa till exempel luftfartsrobotik utan att äventyra säkerheten. I Finland som är ett glesbefolkat land kan obemannade luftfarkoster testas på ett helt annat sätt än till exempel i det tätt befolkade Centraleuropa, konstaterar Berner.

Den av Trafi utfärdade föreskriften kan gott sägas vara den liberalaste i Europa. I den tillåts flygning med fjärrstyrda luftfartyg också på andra områden än sådana som har anvisats för luftfart eller på områden där annan luftfart är förbjuden.

Trots att den nya föreskriften är enkel och lätt, innehåller den många krav som gäller säkerheten. Kravnivån på regleringen beror på vad anordningen används till.

Om ett fjärrstyrt luftfartyg eller ett modellflygplan används för fotografering är det bra att minnas att alla regler om bland annat hemfrid, integritetsskydd, upphovsrätter, Finlands territorialövervakning och vållande av allmän fara gäller, även om det inte finns särskilda bestämmelser om dessa i luftfartsföreskriften.