Ministeri Berner: Norminpurkutyö hyvässä vauhdissa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2016 10.37
Tiedote

Hallituksen kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi on jo tähän mennessä helpottanut merkittävästi kansalaisten arkea ja yritystoimintaa. Vanhentuneita normeja on uudistettu ja purettu, ja viranomaisten toimintatapoja on muutettu.

Hallituskauden alkupuolella on sujuvoitettu erityisesti yrittäjyyteen, asumiseen ja rakentamiseen liittyviä toimia. Lupamenettelyistä on siirrytty ilmoitusmenettelyyn siellä missä se on ollut mahdollista, ja lupamenettelyjä on sähköistetty.

Norminpurun kärkihanke on liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin vastuulla. Norminpurkutyöhön osallistuvat kaikki ministeriöt ja hallinnonalat.

- Ministeriöt ja virastot ovat tehneet hienoa työtä sääntelyn ja toimintatapojen sujuvoittamiseksi. Kauppojen aukioloaikojen vapautuminen on saanut paljon huomiota ja se näkyy meidän kaikkien arjessa. Eduskunta käsittelee parhaillaan liikennekaarta, jonka näen aidosti mahdollisuutena parantaa liikenteen palveluja. Kaavoituspuolella on sujuvoitettu ympäristövaikutusten arviointia ja menettelyjä, sanoo ministeri Berner.

- Normeja ei pureta purkamisen vuoksi, vaan yhtenä avainajatuksena on helpottaa yrittäjyyttä ja luoda näin uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Norminpurkutyöllä on suuri merkitys Suomen kasvun ja kilpailukyvyn kannalta, toteaa Berner.

Valtioneuvoston kansliaan perustetun lainsäädännön arviointineuvoston tavoitteena on lisätä lainvalmistelun ja vaikutusarviointien laatua.

- Tämän kärkihankkeen tavoitteena on koko lainvalmistelukulttuurin kehittäminen. Arviointineuvoston työ on lähtenyt hyvin käyntiin ja se on antanut jo 11 lausuntoa lainsäädäntöhankkeista, toteaa Berner.

Norminpurkutyö jatkuu koko hallituskauden ajan.

- Omassa ministeriössänikin on käynnissä useita hankkeita, joilla helpotetaan kansalaisten ja yritysten arkea, esimerkiksi Suomen ja venäjän välinen rautatieliikenne avautuu tällä viikolla uusille toimijoille. Katsastuksessa meillä on käytössä EU-direktiiviä tiheämmät katsastusvälit, joita nyt olemme harventamassa, sanoo Berner.

Säädösten sujuvoittamista arvioidaan puolen vuoden välein. Tietoa hankkeesta ja sujuvoitetuista säädöksistä löytyy norminpurku.fi-sivustolta.

Lisätietoja:

valtiosihteeri Jari Partanen, p. 040 591 1377