Minister Berner: Avvecklingen av normer i full gång

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2016 10.37 | Publicerad på svenska 22.12.2016 kl. 10.40
Pressmeddelande

Regeringens spetsprojekt för smidigare reglering har redan betydligt underlättat medborganas vardag och företagsverksamheten. Förlegade normer har uppdaterats och avvecklats och myndigheterna har ändrat sina rutiner.

Under den första delen av regeringsperioden har avregleringen särskilt riktats till åtgärder som rör företagande, boende och byggande. Tillståndsförfaranden har i mån av möjlighet ersatts med anmälningsförfaranden och allt fler anmälningsförfaranden har digitaliserats.

Spetsprojektet för avveckling av normer hör till kommunikationsminister Anne Berners ansvarsområde. Alla ministerier och förvaltningsområden deltar i avregleringsarbetet.

- Ministerierna och myndigheterna har gjort ett fint arbete till förmån för smidigare reglering och enklare rutiner. Avregleringen av butikernas öppettider har fått mycket uppmärksamhet och ändringen syns i allas vår vardag. Riksdagen behandlar som bäst regeringens proposition med förslag till transportbalk, en ny lag med verkliga möjligheter till bättre tjänster inom trafik och transport. Inom planläggningen har bedömningen av miljökonsekvenser och andra förfaranden luckrats upp, säger minister Berner.

- Avregleringen görs inte för avregleringens skull, utan den ledande tanken är att underlätta företagandet och att på så sätt skapa ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser.

Avregleringsarbetet är av stor betydelse för tillväxten i Finland och vår konkurrenskraft, konstaterar Berner.

Det råd för bedömning av lagstiftningen som inrättats vid statsrådets kansli har i uppgift att förbättra lagberedningens och särskilt konsekvensbedömningarnas kvalitet.

- Målet med spetsprojektet är att utveckla hela lagberedningskulturen. Rådets arbete har kommit bra igång och rådet har redan gett utlåtanden om elva olika lagstiftningsprojekt, konstaterar Berner.

Arbetet med avregleringen fortsätter under hela regeringsperioden.

- Också vid mitt eget ministerium pågår många projekt för att underlätta medborgarnas och företagens vardag. Ett exempel är järnvägstrafiken mellan Finland och Ryssland som den här veckan öppnas för nya operatörer. När det gäller besiktningar av fordon har vi tätare besiktningsintervall än EU-direktivet förutsätter. Vi kommer nu att införa längre intervall, säger Berner.

Avvecklingen av normer utvärderas med ett halvt års mellanrum. Information om projektet och insatserna för att ta fram smidigare författningar finns på webbplatsen norminpurku.fi.

Ytterligare upplysningar:

Jari Partanen, statssekreterare, tfn 040 591 1377