Ministeri Berner: Liikennemuotojen yhteentoimivuus liikennekaareen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2016 11.43
Tiedote

Liikennemarkkinoiden sääntelyä koskevan Liikennekaari-hankkeen toinen vaihe on käynnistetty. Tieliikenteen lisäksi liikennekaareen otetaan mukaan myös meriliikenne, raideliikenne ja ilmailu.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin mukaan tarkoituksena on edistää eri liikennemuotojen yhteentoimivuutta ja näin helpottaa matkaketjujen muodostamista ja tarjoamista asiakkaille.

- Liikennejärjestelmän eri osien saumaton yhteentoimivuus on välttämätöntä, jotta liikenteestä voisi tulla asiakkaalle palvelu. Liikennekaareen kootaan nyt lento-, meri- ja raideliikenteen markkinoita ja kuljetuspalveluja koskevat säädökset siten, että ne muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden liikennekaareen ensimmäisessä vaiheessa sisällytettyjen tieliikennettä koskevien säädösten kanssa, ministeri Berner toteaa.

Keskeisenä tavoitteena on helpottaa uusien innovaatioiden, digitalisaation ja automatisaation käyttöönottoa sekä liikenne palveluna -käsitteen toteuttamista. Lähtökohtina ovat markkinaehtoinen toiminta ja käyttäjien tarpeisiin vastaavat laadukkaat, edulliset ja tehokkaasti tuotetut palvelut.

Erityisesti liikennejärjestelmää koskeva tieto halutaan järjestelmän asiakkaiden, palveluntuottajien ja viranomaisen käyttöön mahdollisimman avoimesti ja lisäarvoa tuottavasti.

- Liikenne palveluna -ajattelussa olennaista on liikennejärjestelmään liittyvä tieto ja sen avoimuus. Liikennekaaren toisen vaiheen tarkoituksena on parantaa edellytyksiä liikenteen palveluiden digitalisoimiseksi ja tiedon hyödyntämiseksi. Siksi on tarpeen yhtenäistää ja tarvittaessa luoda uutta tiedon käyttöä koskevaa sääntelyä, Berner sanoo.

Liikennekaaren ensimmäinen vaihe on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Berner korostaa valmistelun olevan myös toisessa vaiheessa avointa ja vuorovaikutteista. Hankkeen etenemistä voi seurata liikennekaaren hankesivuilla https://www.lvm.fi/liikennekaari.

Toinen vaihe on käynnistynyt liikennemuotokohtaisilla sidosryhmätilaisuuksilla, jotka jatkuvat tällä viikolla. Sidosryhmätilaisuuksia voi seurata suorina nettilähetyksinä ja tallenteet tilaisuuksista löytyvät ministeriön verkkosivuilta. Lisäksi ministeriössä on valmisteltu arviomuistio tarkasteluun tulevista kysymyksistä.

Lisätietoja

Osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, 050 344 3400

Neuvotteleva virkamies Susanna Metsälampi, 050 593 1257