Ministeri Berner liikenneministerikokoukseen Tallinnaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2017 9.11 | Julkaistu suomeksi 19.9.2017 klo 9.12
Tiedote

Euroopan unionin energia- ja liikenneministerit kokoontuvat Tallinnassa 19.-21. syyskuuta epäviralliseen ministerikokoukseen. Tapaamisessa Suomea edustavat liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sekä asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Liikenneministereiden kokouksen pääteemoja ovat Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineen (CEF) ja Euroopan laajuisten verkkojen (TEN) täytäntöönpanon tilanne, infrastruktuurin kehittäminen ja rahoitus vuodesta 2021 eteenpäin sekä lentoliikenteen saavutettavuus.

- EU:n liikenneverkkojen rahoitusjärjestelmän toiminnan tulisi olla pitkäjänteistä, tehokasta ja läpinäkyvää. Euroopan laajuisten TEN-T liikenneverkkojen kehittämisessä tulisi huomioida myös Euroopan arktinen alue ja yhteydet. Liikenneverkkoja tulisikin kehittää niin, että ne ulottuisivat Jäämerelle asti, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Liikenne- ja energiaministerit keskustelevat kokouksessa yhdessä infrastruktuurin kehittämisestä. Lisäksi liikenneministerit keskustelevat liikennesektorin investointipolitiikasta vuoden 2020 jälkeen. Suomi pitää tärkeänä, että liikenne-, viestintä- ja energiaverkkoja tarkastellaan koordinoidusti yhtenä kokonaisuutena.

Suomen mukaan EU-rahoituksella tulisi tukea ensisijaisesti uusia teknologioita, liikenteen automaatiota ja päästöjen vähentämistä. Tukea pitäisi kohdistaa kaikkia jäsenmaita hyödyttäviin yhteisiin alueellisiin kehityshankkeisiin, verkon eri osien yhdistämiseen ja pullonkaulojen poistamiseen. Suomessa perinteinen suora tuki on ollut toistaiseksi innovatiivisia rahoituskeinoja käyttökelpoisempi vaihtoehto valtion toteuttamissa liikenneinvestoinneissa.

Liikenneministerit keskustelevat myös Euroopan lentoliikenneyhteyksistä ja saavutettavuudesta. Suomen maantieteellisen sijainnin takia Suomelle tärkeät kattavat lentoliikenneyhteydet voidaan parhaiten turvata avoimella lentoliikennepolitiikalla EU:ssa ja suhteessa kolmansiin maihin.

Lisätietoja

ylijohtaja Mikael Nyberg, p. 040 837 8794, [email protected], Twitter @nyberg_mikael

Anne Berner