Minister Berner till transportministermöte i Tallinn

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2017 9.11 | Publicerad på svenska 19.9.2017 kl. 9.12
Pressmeddelande

Europeiska unionens energi- och transportministrar samlas till ett informellt ministermöte i Tallinn den 19-21 september. På mötet representeras Finland av kommunikationsminister Anne Berner och bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Huvudteman på transportministermötet är läget i genomförandet av Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) och de transeuropeiska näten (TEN), utvecklingen och finansieringen av infrastrukturen efter 2021 samt tillgängligheten inom flygtrafiken.

- Den verksamhet som avser finansieringssystemet för transportnäten i EU bör vara långsiktig, verkningsfull och transparent. I utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är det viktigt att beakta den arktiska regionen i Europa och förbindelserna dit. Transportnätet bör alltså utvecklas så att det når fram till Norra ishavet, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Utvecklingen av infrastrukturen diskuteras av transport- och energiministrarna på ett gemensamt möte. Dessutom debatterar transportministrarna investeringspolitiken på transportsektorn efter år 2020. Finland anser att transport-, kommunikations- och energinäten bör granskas koordinerat och som en helhet.

Enligt Finland bör EU-finansieringen i första hand användas till förmån för nya tekniker, automatiserad trafik och minskade utsläpp. Stödet bör riktas till gemensamma regionala utvecklingsprojekt som gagnar alla medlemsstater, till att koppla samman olika delar av nätet och till att avlägsna flaskhalsar. I Finland har traditionella direkta stöd hittills varit brukligare än innovativa finansieringsmetoder i statliga trafik- och transportprojekt.

På transportministrarnas agenda står även flygförbindelser i Europa och tillgängligheten till dem. På grund av Finlands geografiska läge är det bästa sättet att trygga ett täckande utbud av för Finland viktiga flygförbindelser en öppen lufttransportpolitik i EU och i relation till tredje länder.

Ytterligare information:

Mikael Nyberg, överdirektör, tfn 040 837 8794, [email protected], Twitter @nyberg_mikael

Anne Berner