Ministeri Berner liikenne- ja televiestintäneuvostoon

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2018 14.25 | Julkaistu suomeksi 30.11.2018 klo 14.27
Tiedote
Kuva: Shutterstock
Kuva: Shutterstock

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner edustaa Suomea EU:n liikenne- ja televiestintäneuvostossa Brysselissä 3.-4.12.2018.

Liikenneneuvostossa tavoitteena on saavuttaa neuvoston yleisnäkemys liikkuvuuspaketin ehdotuksista, jotka koskevat tavara- ja henkilöliikenteen markkinoille pääsyä ja sosiaalisia kysymyksiä sekä yhdistettyjä kuljetuksia. Koko liikkuvuuspaketin tavoitteena on tukea maantieliikenteen sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa, tehokkuutta ja kilpailukykyä sekä vähentää liikenteen päästöjä.

Suomelle on tärkeää, että liikkuvuuspaketissa saavutetaan järkevä kokonaisratkaisu ja että sillä varmistetaan toimivat kuljetusmarkkinat. Kuljetusyritysten hallinnollista taakkaa ei pidä lisätä, sosiaaliset kysymykset tulisi ratkaista viranomaisyhteistyöllä ja valvontaa lisäämällä.

Ministeri Berner toteaa, että liikkuvuuspaketissa on kyse Euroopan unionin perusvapauksista.

- Meidän tulee varmistaa ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuminen EU:ssa. Kansainväliset kuljetukset ovat tässä yksi keskeinen tekijä. Tämän ratkaisun niin kuin liikennepolitiikan muutenkin tulee tukea ilmastotavoitteita, sanoo Berner.

Liikenneneuvostossa haetaan myös yleisnäkemystä tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta. Suomi katsoo, että teiden turvallisuuden parantaminen on tärkeää. Keskeistä on, että jäsenvaltioille jää riittävä liikkumavara pääteiden määrittelyyn ja toimenpiteiden kohdentamiseen. Suomi kannattaa tiemerkintöjen ja liikennemerkkien havaittavuutta koskevaa sääntelyä, koska sillä voidaan edistää liikenteen automaation kehitystä.

Käsittelyssä on myös ehdotus yleisnäkemykseksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta ja merenkulkualan yhdennetystä palveluympäristöstä.

Neuvosto saa tilanneselvityksen kellonajan siirrosta luopumisesta. Suomi kannattaa ripeää etenemistä.

Televiestintäneuvostossa tavoitteena on saavuttaa neuvoston osittainen yleisnäkemys Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamista koskevasta ehdotuksesta. Neuvosto ottaa tiedoksi tilanneselvityksen koskien sähköisen viestinnän tietosuoja-asetusta. Lisäksi neuvostolle esitellään tilanneselvitys, joka koskee Euroopan kyberturvallisuuden osaamiskeskuksen ja kansallisten koordinaatiokeskusten verkoston perustamista.

Lisäksi neuvostossa tiedotetaan mm. telepakettidirektiivin ja siihen liittyvän BEREC-asetuksen hyväksymisestä. Suomi ei kannata BEREC-asetukseen sisältyvää EU:n sisäisten ulkomaanpuheluiden hintasääntelyä, joten Suomi on jättänyt lausuman asiasta.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Maaria Mäntyniemi, p. 050 444 0922
johtava asiantuntija Erik Asplund (liikkuvuuspaketti), p. 0295 34 2277