Ministeri Berner liikenne- ja televiestintäneuvostoon

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2015 9.33 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 17.22
Tiedote

Euroopan unionin liikenne- ja viestintäministerit kokoontunut Luxemburgissa 11.-12.6.2015. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner osallistuu kokoukseen.

Liikenneasioiden osalta puheenjohtajamaa Latvia antaa ministereille tilanneselvityksen neljännen rautatiepaketin markkinaosan käsittelystä. Komission tavoitteena on lisätä rautatieliikenteen markkinaosuutta erityisesti EU:n sisäisessä henkilöliikenteessä. Markkinaosan ehdotuksista ei tässä vaiheessa tehdä päätöksiä, vaan avoinna olevien ehdotusten käsittely jatkuu Luxemburgin puheenjohtajuuskaudella syksyllä 2015.

Latvia antaa tilanneselvityksen myös lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetusehdotuksen käsittelystä.

Liikenneasioiden osalta ainoana päätösasiana on sisävesiliikenteen teknisiä vaatimuksia koskeva direktiiviehdotus, josta haetaan neuvoston yleisnäkemystä. Tämä direktiivi on suunniteltu pääasiassa Keski-Euroopan sisävesiliikenteen olosuhteisiin, ja Suomelle on tärkeää pysyä sen soveltamisalan ulkopuolella. Tämä neuvottelutavoite on saavutettu.

Digitaalisia sisämarkkinoita kehitetään

Televiestinnän osalta ensisijaisesti jatketaan neuvottelua EU:n televiestinnän sisämarkkinoita koskevasta asetusehdotuksesta. Ehdotus käsittelee verkkoneutraliteettiä ja verkkovierailumaksuja. Suomen edellytys ehdotuksen hyväksymiseksi on, että se on kohtuullinen suomalaisten verkkoneutraliteettisäännösten sekä kotimaisen matkaviestinmarkkinan kannalta. Asiasta ei kuitenkaan tehdä päätöstä neuvostossa.

Uutena asiana komissio tuo keskusteluun EU:n digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategiaehdotuksen. Suomi pitää digitaalisten sisämarkkinoiden edistämistä tärkeänä ja korostaa, että lainsäädäntötoimien lähtökohtana tulee olla digitaalisen talouden edistäminen. Sääntelyllä ei saa hidastaa digitaalisten markkinoiden kehittymistä.

Neuvostossa on myös esillä ehdotukset EU:n yhteiseksi verkko- ja tietoturvadirektiiviksi ja julkisen sektorin verkkosivujen saavutettavuutta koskevaksi direktiiviksi. Lisäksi tavoitteena on saada yleisnäkemys jäsenmaiden välisten sähköisten palvelujen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koskevasta ohjelmasta.

Päätösasiana kokouksessa on tarkoitus hyväksyä neuvoston päätelmät internetin hallintoon liittyvien IANA-toimintojen (The Internet Assigned Numbers Authority, IANA) siirtämisestä maailmanlaajuiselle monitoimijayhteisölle. Suomi kannattaa toimintojen siirtämistä ja tukee internetin teknisestä koordinaatiosta vastaavien organisaatioiden kehittämistä, kansainvälistämistä ja läpinäkyvyyden lisäämistä.

Lisätietoja:
hallitussihteeri Veera Kojo, p. 0295 34 2382 (liikenneasiat)
yksikön johtaja Laura Vilkkonen, p. 0295 34 2391 (viestintäasiat)