Ministeri Berner EU:n teleneuvostoon

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.11.2016 14.38
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner edustaa Suomea EU:n teleneuvoston kokouksessa 2. joulukuuta Brysselissä. Teleneuvostossa on tarkoitus saavuttaa yleisnäkemys verkkovierailujen, eli roamingin tukkuhintasääntelyä koskevasta asetusehdotuksesta.

Lisäksi neuvosto käy periaatekeskustelun sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamisesta sekä käsittelee paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamista ja ottaa tiedoksi tilanneselvityksen rajat ylittävistä pakettipalveluista.

Suomen näkemys verkkovierailujen tukkuhintasääntelyä koskevasta asetusehdotuksesta on, että sillä vaikutetaan olennaisesti ensi kesästä alkaen sovellettavan uuden roaming-sääntelyn toimivuuteen. Uuden roaming-sääntelyn tavoitteena on, että käyttäjien maksamat roaming-lisämaksut EU:ssa matkustettaessa poistuisivat kohtuullisen käytön osalta. Tavoitteen toteutuminen edellyttää teleyritysten välisten tukkutason roaming-maksujen riittävää sääntelyä.

Puheenjohtaja esittää datalle asteittain alenevaa tukkuhintakattoa, joka alkaisi tasosta 1,0 €c/MB ensi kesänä ja laskisi tasoon 0,50 €c/MB vuoden 2021 kesällä. Suomi katsoo että hintakatto on edelleen liian korkea ja tällaisenaan todennäköisesti nostaisi jäsenmaiden kuluttajahintoja. Lisäksi Suomi ei pidä hyvänä ehdotuksen sisältämää tukkuhintoja koskevaa kestävyysmekanismia sen monimutkaisuuden takia.

Neuvoston yhteydessä Suomi tulee osallistumaan samanmielisten jäsenmaiden yhteiseen poliittisen tason lausumaan, jossa keskeistä on tavoite tukkuhintakattojen merkittävästä alentamisesta.

Neuvostossa on esillä edistymisraportti ehdotuksesta rajat ylittävistä pakettipalveluista. Suomi kannattaa komission yleistä tavoitetta tehostaa digitaalisia sisämarkkinoita unionin alueella. Samalla Suomi ei pidä tarkoituksenmukaisena lisäsääntelyä tavoitteen saavuttamiseksi, vaan pitäisi joustavampia vaihtoehtoja, kuten alan itsesääntelyä soveltuvampana vaihtoehtona.

Neuvostossa tavoitellaan osittaista yleisnäkemystä ehdotuksesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamiseksi. Suomi tukee asetusehdotusta edellyttäen, ettei asetus häiritse liikaa markkinaehtoista toimintaa.

EU:n teleneuvoston lisäksi ministeri Berner osallistuu teleministereiden epäviralliseen tapaamiseen, jossa keskustellaan komission tulevasta tiedon vapaata liikkuvuutta koskevasta aloitteesta.

Lisätietoja kokouksen aikana:

ylijohtaja Mikael Nyberg, 040 837 8794