Ministeri Berner EU:n liikenneneuvostoon

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2016 14.58 | Julkaistu suomeksi 29.11.2016 klo 15.04
Tiedote

Euroopan unionin liikenneministerit kokoontuvat Brysselissä 1. joulukuuta 2016. Kokouksessa Suomea edustaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä neuvoston yleisnäkemys komission siviili-ilmailun turvallisuutta ja Euroopan lentoturvallisuusvirastoa (EASA) koskevasta asetusehdotuksesta.

Suomi kannattaa ehdotettua yleisnäkemystä ja sen tavoitteita ilmailun korkean turvallisuustason ylläpitämisestä sekä toimialan kilpailukyvyn, talouskasvun ja sisämarkkinoiden edistämisestä. Suomi pitää myös tärkeänä, että asetusehdotus mahdollistaa riski- ja suorituskykyperusteisen sääntelyn laatimisen miehittämättömälle ilmailulle ja että sääntelyyn jää riittävä jousto jäsenvaltioiden paikallisten olosuhteiden huomioimiseksi.

Lisäksi kokouksessa hyväksytään neuvoston yleisnäkemykset kahdesta matkustaja-alusten turvallisuutta ja alusten tarkastusta koskevasta direktiiviehdotuksesta, joilla on tarkoitus selkeyttää ja joustavoittaa sääntelyä. Suomi pitää hyvänä, että sääntelyä ja hallinnollista taakkaa kevennetään ja aikoo hyväksyä ehdotukset.

Kokouksessa otetaan lisäksi tiedoksi tilannekatsaus komission direktiiviehdotuksesta, joka koskee matkustajien rekisteröintiä ja alusten satamakäynteihin liittyviä ilmoitusmuodollisuuksia.

Muissa asioissa on esillä muun muassa komission ja nykyisen puheenjohtajamaa Slovakian tiedonantoja ja tulevan puheenjohtajamaa Maltan työohjelma.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Timo Kievari, p. 0295 34 2620, [email protected], @TimoKievari