Miko Bergbom Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajaksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2023 14.28
Tiedote
Polkupyörän takavalo lähikuvassa
Polkupyörän takavalo lähikuvassa (Kuva: Mika Pakarinen/Keksi Agency)

Valtioneuvosto on nimittänyt kansanedustaja Miko Bergbomin Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 1.1.2024-31.12.2025.

Lisäksi valtioneuvosto on määrännyt, että hallituksen jäseninä jatkavat seuraavan kaksivuotiskauden poliisitarkastaja Jari Pajunen sisäministeriöstä (henkilökohtainen varajäsen poliisitarkastaja Seppo Sivula) sekä johtaja Anna Jokela Väylävirastosta (henkilökohtainen varajäsen turvallisuusjohtaja Heidi Niemimuukko).

Hallituksessa jatkavat vuoden 2024 loppuun saakka opetusneuvos Jukka Lehtinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä (henkilökohtainen varajäsen opetusneuvos Heli Nederström) ja ylimatemaatikko Minna Lehmuskero sosiaali- ja terveysministeriöstä (henkilökohtainen varajäsen sosiaalineuvos Marjo Malja). 

Liikenneturvasta annetun lain mukaan Liikenneturvalla on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja neljä jäsentä, jotka edustavat opetus- ja kulttuuriministeriötä, sisäministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä ja Väylävirastoa. 

Lisätietoja:

yli-insinööri Marcus Merin, p. 0295 342 374, [email protected]