Miko Bergbom blir ordförande för Trafikskyddets styrelse

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2023 14.28 | Publicerad på svenska 16.11.2023 kl. 14.37
Pressmeddelande
Polkupyörän takavalo lähikuvassa
Cykelljus (Bild: Mika Pakarinen/Keksi Agency)

Statsrådet har utnämnt riksdagsledamot Miko Bergbom till ordförande för Trafikskyddets styrelse för följande tvåårsperiod 1.1.2024–31.12.2025.

Dessutom har statsrådet förordnat polisinspektör Jari Pajunen från inrikesministeriet (personlig ersättare polisinspektör Seppo Sivula) och direktör Anna Jokela från Trafikledsverket (personlig ersättare säkerhetsdirektör Heidi Niemimuukko) att fortsätta som styrelsemedlemmar under följande tvåårsperiod.

I styrelsen fortsätter till utgången av 2024 även undervisningsrådet Jukka Lehtinen från undervisnings- och kulturministeriet (personlig ersättare undervisningsrådet Heli Nederström) och övermatematikern Minna Lehmuskero från social- och hälsovårdsministeriet (personlig ersättare socialrådet Marjo Malja). 

Enligt lagen om Trafikskyddet har Trafikskyddet en styrelse som består av en ordförande och elva andra medlemmar. Statsrådet förordnar ordföranden och fyra medlemmar, vilka företräder undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Trafikledsverket. 

Mer information:

Marcus Merin, överingenjör, tfn 0295 342 374, [email protected]