Metroliikenne lainmukaisen valvonnan piiriin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2013 12.57
Uutinen
Metro laiturilla (Kuva: Rodeo)
Metro laiturilla (Kuva: Rodeo)

Metroliikenteen turvallisuutta selvittänyt työryhmä esittää, että metroliikenne olisi saatava laintasoisen sääntelyn piiriin. Tavoitteena on mahdollisimman korkea ja yhtenäinen palvelu- ja turvallisuustaso.

Metroliikennettä koskeva sääntely on ollut esillä viime vuosina useissa eri yhteyksissä. Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen totesi keväällä 2013 kahteen kanteluun antamassaan päätöksessä, että Suomessa ei ole riittävää metrojärjestelmän turvallisuutta ja valvontaa koskevaa säätelyä. Myöskään EU-lainsäädäntö ei henkilöliikenteen palvelusopimusasetusta lukuun ottamatta koske metroliikennettä.

Työryhmä esittää, että metroliikenteestä säädettäisiin omassa erillislaissa ja että metroliikenne siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin valvontavastuulle. Nykyään metroliikenne tapahtuu pääasiassa toimijan eli Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) itsesäätelyn ja sen määrittelemien turvallisuuskriteerien varassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää työryhmän ehdotuksesta lausunnot vuoden loppuun mennessä ja lain valmistelu on tarkoitus käynnistää vuoden 2014 alussa. Työryhmä ehdottaa, että jatkovalmistelun yhteydessä selvitettäisiin, tulisiko myös raitiotieliikenne saattaa sääntelyn piiriin.