Lagenlig övervakning av metrotrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2013 12.57 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet

En arbetsgrupp som har utrett säkerheten inom metrotrafiken föreslår att metrotrafiken ska regleras i lag. Målet är en så hög och enhetlig service- och säkerhetsnivå som möjligt.

Regleringen av metrotrafiken har varit aktuell i flera olika sammanhang under de senaste åren. Våren 2013 konstaterade riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen i sitt beslut med anledning av två klagomål att metrosystemets säkerhet och övervakning inte regleras tillräckligt i Finland. Inte heller EU-lagstiftningen, med undantag för trafikavtalsförordningen för persontrafik, berör metrotrafik.

Arbetsgruppen föreslår att metrotrafiken ska regleras i en separat lag och att Trafiksäkerhetsverket Trafi ska ansvara för övervakningen av metrotrafiken. För närvarande är metrotrafiken huvudsakligen beroende av aktörens, det vill säga Helsingfors stads trafikverks (HST), självreglering och de säkerhetskriterier man inom verket fastställt.

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om arbetsgruppens förslag före årets slut och det är meningen att beredningen av lagen ska inledas i början av 2014. Arbetsgruppen föreslår att det i samband med den fortsatta beredningen ska utredas om även spårvagnstrafiken borde regleras.