Meritaito Oy:n hallitus nimitetty

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2009 16.06 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 11.55
Tiedote

Meritaito Holding Oy:n yhtiökokous valitsi 29. joulukuuta 2009 vuoden 2010 alussa aloittavalle Meritaito Oy:lle hallituksen. Hallituksen toimikausi alkaa vuoden 2010 alusta.

Meritaito Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii johtaja Matti Puhakka Kansaneläkelaitokselta.

Hallituksen jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Susan Hindström, liikenne- ja viestintäministeriö, lakiasianjohtaja Pekka Leskinen, Itella Oyj, taloustieteiden maisteri Eeva Niskavaara, kauppatieteiden maisteri Kirsti Piponius ja Ahti Hyvärinen, joka on henkilöstön edustaja (henkilökohtaisena varajäsenenä Timo Löytynoja).

Meritaito Holding Oy on perustamisvaiheen yhtiö, joka jatkaa 1.1.2010 alkaen Meritaito Oy nimisenä valtion osakeyhtiönä.

Meritaito Oy on Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnoista ja Varustamoliikelaitoksen väyläpalveluliiketoiminnoista perustettu yhtiö. Sen tehtävänä on vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnossapito, ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyvät tehtävät, vesirakentaminen, suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, merenmittaus sekä muut vesiväyliin ja vesirakentamiseen liittyvät tehtävät.

Yhtiön omistajaohjaus on liikenne- ja viestintäministeriössä.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 044 058 1030
Liiketoimintayksikön päällikkö Mika Mäkilä, puh. (09) 160 28475, 040 595 6068