Styrelsen för Meritaito Ab har tillsatts

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2009 16.06 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Bolagsstämman för Meritaito Holding Ab valde den 29 december 2009 en styrelse för Meritaito Ab, som inleder sin verksamhet i början av 2010. Styrelsens mandatperiod inleds i början av 2010.

Ordförande för Meritaito Ab:s styrelse är direktör Matti Puhakka från Folkpensionsanstalten.

Styrelsens övriga medlemmar är regeringssekreterare Susan Hindström, kommunikationsministeriet, juridiska direktören Pekka Leskinen, Itella Abp, Eeva Niskavaara och EM Kirsti Piponius. Till representant för personalen utsågs Ahti Hyvärinen (personlig suppleant Timo Löytynoja).

Meritaito Holding Ab är ett bolag för det grundläggande skedet, som från den 1 januari 2010 fortsätter som ett statligt aktiebolag under namnet Meritaito Ab.

Meritaito Ab är ett bolag som grundats utgående från Sjöfartsverkets produktionsverksamhet och Rederiverkets affärsverksamhet inom farledsservice. Bolagets uppgift är skötsel av farleder, användning och underhåll av kanaler, förebyggande och bekämpning av miljöolyckor, vattenbyggande, planerings- och experttjänster, sjömätning samt andra uppgifter som anknyter till farleder och vattenbyggande.

Bolagets ägarstyrning finns hos kommunikationsministeriet.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
chefen för affärsverksamhetsenheten Mika Mäkilä, tfn (09) 160 28475, 040 595 6068