Meriliikennestrategian valmistelu alkaa koulutus- ja työllisyyskysymyksillä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.9.2012 9.40
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa meriliikennestrategian valmistelun. Tavoitteena on laatia Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä palveleva ja uudet ympäristönormit huomioiva kokonaisuus.

Strategian valmistelu on jaettu kahdeksaan painopistealueeseen, joista ensimmäisenä käsitellään merenkulun koulutukseen, osaamiseen ja työllisyyteen liittyviä kysymyksiä.

Meriliikennestrategian valmistelu toteutetaan avoimesti ja laajalla yhteistyöllä. Strategia laaditaan työryhmässä johon kuuluu useiden ministeriöiden ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen edustajia. Myös merenkulkualan toimijat ja organisaatiot osallistuvat laajasti valmisteluun.

Ministeriö on kutsunut strategian ensimmäiseen valmistelukokoukseen (14.9.2012) strategiatyöryhmän lisäksi myös laajalti niiden organisaatioiden edustajia joiden tehtäviin merenkulun koulutus, osaaminen ja työllisyys liittyvät.

Tilaisuudessa kartoitetaan muun muassa toimialan yleistilannetta, edessä olevia haasteita ja tulevaisuuden visioita.

Merenkulun edellytysten turvaaminen on kirjattu hallitusohjelmaan ja on yksi ministeriön uuden liikennepolitiikan painopisteistä. Meriliikennestrategia sisältyy liikennepoliittisen selonteon toimenpiteisiin.