Förberedningen av strategin för sjötrafiken börjar med utbildnings- och sysselsättningsfrågor

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2012 9.40 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Kommunikationsministeriet inleder förberedningen av strategin för sjötrafiken. Målet är att utarbeta en helhet som tjänar Finlands ekonomi, näringsliv och sysselsättning och som beaktar nya miljönormer.

Förberedningen av strategin har delats in i åtta kärnområden. I det första behandlas frågor i anslutning till utbildningen, kunnandet och sysselsättningen inom sjöfarten.

Förberedningen av strategin för sjötrafiken genomförs öppet och i ett omfattande samarbete. Strategin utarbetas i en arbetsgrupp där representanter för ett flertal ministerier och ämbetsverk inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde ingår. Även aktörer och organisationer inom sjöfartsbranschen har en omfattande representation i förberedningen.

Kommunikationsministeriet har inbjudit till strategins första beredningsmöte (14.9.2012) utöver strategiarbetsgruppen också en omfattande representation från organisationer till vilkas uppgifter utbildning, kunnande och sysselsättning inom sjöfarten hör.

I mötet kartläggs bland annat det rådande läget i branschen, kommande utmaningar och visioner för framtiden.

Tryggande av förutsättningarna för sjöfarten är inskrivet i regeringsprogrammet och är ett av kärnområdena i ministeriets nya trafikpolitik. Strategin för sjötrafiken ingår i åtgärderna i den trafikpolitiska redogörelsen.