Meriliikennestrategia tähtää kilpailukykyyn ja elinvoimaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.3.2014 13.06 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.49
Tiedote

Suomi, suomalainen elinkeinoelämä ja suomalaiset voivat hyvin ja maamme on kilpailukykyinen maailman markkinoilla. Suomen menestystä tukevat fiksut ja tarkoituksenmukaiset meriliikenneyhteydet. Näin visioidaan Suomen meriliikennestrategiassa, joka luovutettiin liikenneministeri Merja Kyllöselle 12. maaliskuuta.

Suomen meriliikennestrategialla on luotu kokonaisvaltainen Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä palveleva sekä uusia ympäristönormeja huomioon ottava näkemys vuosille 2014-2022. Strategia on valmisteltu avoimesti ja laajalla yhteistyöllä merenkulun alan ja sitä käyttävien toimijoiden kanssa.

- Merenkulun merkitys Suomen kilpailukyvylle on korvaamaton. On hienoa, että meillä on nyt käsissämme kokonaisnäkemys siitä, millaiset haasteet meillä on edessä ja mitä meidän pitää tehdä pärjätäksemme tulevaisuudessa. Merenkulun alalla on myös monia kasvun mahdollisuuksia, jotka meidän pitää ehdottomasti hyödyntää, toteaa ministeri Kyllönen.

Suomi on merenkulun maa. Toimivat meriyhteydet ovat Suomen elinkeinoelämän ja sitä kautta koko yhteiskunnan kilpailukyvyn elinehto. Suomi ja sen kansallinen menestys ja hyvinvointi ovat erittäin riippuvaisia merenkulusta.

Merenkulun alan kehittämiseksi tarvitaan yhteistyötä ja luottamusta sekä menestyjän asennetta. Tarvitaan myös ennakoivaa edunvalvontaa, vahvaa vaikuttamista ja kansainvälistä kumppanuutta. Hallinto mahdollistaa ja tarjoaa kannustavan toimintaympäristön uusille toimintatavoille ja innovaatioille.

Meriliikennestrategian tavoitteena on tehokkaat ja kilpailukykyä tukevat kuljetusketjut. Tavoitteena on varmistaa Suomen ulkomaankaupan ja kotimaan vesiliikenteen häiriötön ja kansantaloudellisesti kustannustehokas sekä kansainvälisen kilpailukyvyn takaava toiminta myös talviaikana. Suomen kansallisen kilpailukyvyn takaamiseksi väylämaksuilla ei tulisi aiheuttaa jatkossakaan nykyistä suurempaa rasitetta meriliikenteen kuljetuksille.

Meriklusterista on mahdollista saada myös kasvua Suomelle. Tavoitteena on, että Suomi kehittyy talvi- ja ympäristöteknologian edelläkävijäksi, vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttäjäksi ja korkean osaamisen vientimaaksi.

Suomesta halutaan myös meren ja jään huippuosaaja. Merenkulun ja meriklusterin tulevaisuuden osaajien riittävyys tulee varmistaa ja merenkulkualan tunnettuutta ja vetovoimaa kehittää.

Itämeri nähdään strategiassa mahdollisuuksien merialueena. Tavoitteena on saavuttaa uitavan puhdas ja turvallinen Itämeri, joka houkuttelee virkistys- ja matkailutoimintaa alueelle ja tarjoaa laadukkaat merikuljetuspalvelut markkina-alueen käyttöön. Tavoitteena on, että suomalainen merenkulku kehittyy Itämeren johtavaksi palveluntuottajaksi perustuen kestäviin logistisiin konsepteihin.

Lisätietoja:
liikenneneuvos Piia Karjalainen, p. 0295 34 2303
hallitusneuvos Lolan Eriksson, p. 0295 34 2493
ylitarkastaja Leena Sirkjärvi, p. 0295 34 2402