Sjöfartsstrategin tar sikte på konkurrenskraft och vitalitet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2014 13.06 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Finland, det finska näringslivet och finländarna mår bra och vårt land är konkurrenskraftigt på den globala marknaden. Finlands framgång bygger på smarta och ändamålsenliga sjöförbindelser. Dessa visioner är hämtade ur Finlands sjöfartsstrategi som överlämnades åt trafikminister Merja Kyllönen den 12 mars.

Finlands sjöfartsstrategi 2014-2022 ger en överblick av sjöfart och sjötransporter med beaktande av nya miljönormer och den tjänar som bas vid planeringen av Finlands ekonomi, näringsliv och sysselsättning. Beredningen har varit öppen och strategin har tagits fram i ett brett samarbete med sjöfartsbranschen och operatörer på området.

- Sjöfarten är oersättlig för den finska konkurrenskraften. Det är fint att vi nu har en övergripande vision av förestående utmaningar och att vi vet vad vi behöver göra för att klara oss i framtiden. Sjöfartsbranschen bjuder på många möjligheter till tillväxt; möjligheter som vi absolut måste utnyttja, konstaterar minister Kyllönen.

Finland är ett sjöfartsland. Fungerande havsförbindelser är ett livsvillkor för det finska näringslivets och därigenom hela samhällets konkurrenskraft. Finland och dess nationella framgång och välfärd är ytterst beroende av sjöfarten.

För att utveckla sjöfartsbranschen behövs samarbete och förtroende samt vinnarattityd. Dessutom behöver vi framsynt intressebevakning, stark påverkan och internationellt partnerskap. Förvaltningen ska skapa möjligheter och bidra till en sporrande verksamhetsmiljö med plats för nya förfaranden och innovationer.

Sjöfartsstrategin tar sikte på effektiva transportkedjor som stöd för konkurrenskraften. Målet är att säkerställa att Finlands utrikeshandel och inrikes sjötrafik fungerar störningsfritt och nationalekonomiskt sett kostnadseffektivt samt att garantera vår internationella konkurrenskraft även vintertid. För att trygga Finlands nationella konkurrenskraft bör farledsavgifterna inte heller framöver vara en större börda för sjötransporterna än för närvarande.

Sjöfartsklustret är en tillväxtfaktor för hela Finland. Avsikten är att Finland ska vara en föregångare inom vintersjöfart, miljöteknik och alternativa bränslen och ett land som exporterar spetskompetens inom dessa branscher.

I visionen är Finland en toppexpert på hav och is. Vi måste se till att vi i framtiden har kompetent personal för sjöfarten och sjöfartsklustret och att sjöfartsnäringen är en välkänd och lockande bransch.

I strategin ses Östersjön som möjligheternas hav. Östersjön ska vara ett tryggt och säkert hav känt för sitt rena badvatten, ett attraktivt alternativ för rekreation och turism och regionen ska erbjuda högklassiga sjötransporter till förmån för hela marknadsområdet. Den finska sjöfarten ska bygga på hållbara logistiska koncept och därigenom bli den ledande serviceproducenten i Östersjöområdet.

Ytterligare information:
Lolan Eriksson, regeringsråd, tfn 0295 34 2493
Piia Karjalainen, trafikråd, tfn 0295 34 2303
Leena Sirkjärvi, överinspektör, tfn 0295 34 2402