Merenkulun kasvihuonekaasujen vähentämisestä tulisi sopia IMO:ssa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.7.2011 9.19 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.36
Tiedote

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n merellisen ympäristön suojelukomitea kokoontuu Lontoossa 11.-15. heinäkuuta. Kokouksen asialistalla ovat muun muassa merenkulun energiatehokkuus, meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöt ja risteilyalusten päästöt Itämerellä. Kokousvaltuuskuntaan kuuluu edustajia viranomaisista ja elinkeinoelämästä.

Suomi katsoo, että merenkulun kasvihuonekaasujen vähentämisestä tulisi sopia kansainvälisellä tasolla IMO:ssa ja että ratkaisu taloudellisten ohjauskeinojen käyttöön olisi löydettävä myös kansainvälisesti. Kansainvälinen ratkaisu edistää parhaiten ympäristötavoitteita, vähentää hiilivuotoa ja kilpailun vääristymiä.

Suomi tukee ehdotusta sisällyttää MARPOL-yleissopimuksen ilmansuojeluliitteeseen uusien alusten energiatehokkuutta koskevat määräykset, joilla vähennetään alusten polttoainekulutusta ja siten päästöjä.

Suomen tavoitteena on, että konetehoa ja jäävahvistuksia koskevat korjauskertoimet toteutetaan niin, että alusten liikkumista jääolosuhteissa ei vaikeuteta. Suomi tulee lisäksi selvittämään jäänmurtokaluston uusimistyön yhteydessä energiatehokkuussääntöjen vaikutuksia jäänmurtajien tarpeeseen ja Itämerellä liikkuviin aluksiin.

Merenkulun kasvihuonekaasupäästöt ja niitä koskevat vähennystavoitteet on tarkoitus sisällyttää parhaillaan neuvoteltavaan YK:n uuteen ilmastosopimukseen. Varsinaiset mekanismit päästöjen vähentämiseksi on tarkoitus valmistella merenkulkujärjestö IMO:ssa. Heinäkuun kokouksessa linjataan, kuinka asiaa jatkossa viedään eteenpäin.

Itämeren tervehdyttämisessä saavutetaan myös tärkeä edistysaskel. Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä Itämeren maiden yhteinen ehdotus Itämeren nimeämisestä erityisalueeksi, jolla ei saa päästää käsittelemätöntä käymäläjätevettä risteilyaluksista suoraan mereen. Asiaa on valmisteltu Suomen johdolla HELCOMin eli Itämeren suojelukomission puitteissa.

Meriympäristön suojelu perustuu kansainvälisiin sopimuksiin. Niistä keskeisin on alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehty MARPOL-yleissopimus ja sen liitteet.

Sopimus sisältää määräyksiä muun muassa öljystä ja muista meriympäristölle vaarallisista aineista, alusten jätteistä sekä ilman pilaantumisen ehkäisemisestä. Itämeri on yksi yleissopimuksessa määritellyistä erityisalueista. Erityisalueilla päästörajoitukset ovat normaalia tiukempia.

Uusien laivojen energiatehokkuuden parantamiseen ja määrittelemiseen liittyvät laskentamallit on tarkoitus sisällyttää osaksi yleissopimusta. Tätä varten on valmisteltu niin kutsutut EEDI-säännöt. Lyhenne EEDI tulee englanninkielisistä sanoista energy efficiency design index.

Lisätietoja:
Ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 040 754 9871, [email protected]
Hallitusneuvos Lolan Eriksson, p. 040 744 8118, [email protected]