Merenkulkuun kaksi uutta valtion osakeyhtiötä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2009 12.24
Tiedote

Hallitus esittää, että Varustamoliikelaitos Finstaship ja Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminta muutetaan kokonaan valtion omistamiksi osakeyhtiöiksi vuoden 2010 alussa.

Varustamoliikelaitoksen liiketoimintarakennetta uudistetaan

Varustamoliikelaitoksen liiketoiminnoista perustettavan osakeyhtiön toimialana on jäänmurtopalvelujen, monitoimialusten erikoispalvelujen ja yhteysalusliikennepalvelujen tuottaminen sekä muu vesiliikennettä palveleva toiminta Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi osakeyhtiö harjoittaa alusten hoitopalvelu- ja rahtaustoimintaa kotimaassa ja ulkomailla.

Perustettavaan varustamo-osakeyhtiöön siirtyvät Varustamoliikelaitoksen nykyiset offshore-, jäänmurto- ja yhteysalusliiketoiminta sekä liikelaitoksen johtamiseen, hallintoon ja yhteisiin palveluihin liittyvät toiminnot. Saariston yhteysalusliiketoiminnan uudelleenjärjestelyt selvitetään erillisenä kokonaisuutena.

Liikelaitoksen nykyinen väyläpalveluliiketoiminta ja niihin kuuluvat öljyntorjuntapalvelut siirtyvät vuoden 2010 alusta Merenkulkulaitoksen vesiväylien tuotantotoiminnasta muodostettavaan tuotanto-osakeyhtiöön.

Perustettavan varustamo-osakeyhtiön tase tulee perustumaan Varustamoliikelaitoksen varoihin ja velkoihin 31.12.2009. Yhtiölle siirretään liikelaitoksen omaisuus ja liiketoiminnot. Väyläpalveluliiketoiminnan varallisuus ja liiketoiminta siirtyvät kuitenkin perustettavalle tuotanto-osakeyhtiölle.

Uusi osakeyhtiö vesiväylien ylläpitoon

Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotannon yhtiöittäminen on osa merenkulkualan toimintojen uudelleen järjestelyä. Siinä merenkulun turvallisuustoiminnot, väyliin liittyvät tilaajatoiminnot ja palvelujen tuotanto erotetaan toisistaan. Samalla avataan kilpailua ja edistetään vesiväyliin liittyvien palveluiden markkinoiden toimintaa.

Uuden yhtiön toimialana on vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnossapito, ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyvät tehtävät, vesirakentaminen, suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, merenmittaus sekä muut vesiväyliin ja vesirakentamiseen liittyvät tehtävät. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa Suomessa ja ulkomailla.

Perustettavalle yhtiölle siirretään Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan hallinnassa oleva omaisuus ja liiketoiminta sekä Varustamoliikelaitoksen väyläpalveluliiketoiminnan varallisuus ja liiketoiminta. Yhtiön tase tulee perustumaan edellä mainituin osin Merenkulkulaitoksen ja Varustamoliikelaitoksen varoihin ja velkoihin 31.12.2009.

Yhtiöittämisestä ei muutoksia henkilöstölle

Yhtiöittämisen yhteydessä Varustamoliikelaitoksen ja Merenkulkulaitoksen palveluksessa 31.12.2009 oleva työsuhteinen henkilöstö siirtyy ja virkasuhteinen henkilöstö otetaan perustettavien osakeyhtiöiden palvelukseen. Merenkulkulaitokseen virkasuhteessa olevien työntekijöiden virat muuttuvat työsuhteisiksi yhtiöittämislain mukaisesti. Henkilöstön eläketurvan nykyinen taso säilyy ja lisäeläketurva rahoitetaan perustettavien yhtiöiden taseiden kautta. Yhtiöittäminen ei vaikuta Varustamoliikelaitoksessa meneillä oleviin sopeuttamistoimiin.

Perustettavien osakeyhtiöiden omistajaohjaus säilyy liikenne- ja viestintäministeriössä. Valtiolla tulisi olemaan varustamo-osakeyhtiöön strategisen omistuksen intressi.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi Varustamoliikelaitos Finstashipin ja aiemmin päätetyn Merenkulkulaitoksen sisäisen tuotannon yhtiöittämistä 2.6.2009.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 044 058 1030
Neuvotteleva virkamies Rita Linna, puh. (09) 160 28559, 040 582 9699
Projektipäällikkö Hannu Hautakangas, puh. (09) 160 28308, 040 773 3405 (Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan yhtiöittäminen)