Mediatyöryhmän raportti valmis

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2015 10.30
Uutinen
Mediatyöryhmän pj Anssi Vanjoki ja ministeri Anne Berner (Kuva: LVM)
Mediatyöryhmän pj Anssi Vanjoki ja ministeri Anne Berner (Kuva: LVM)

Nopeasti muuttuvassa, globaalin kilpailun mediamaailmassa kuluttajien päätökset ratkaisevat kehityksen suunnan. Mediapolitiikalla varmistetaan reilu kilpailuympäristö, todetaan kotimaisia mediamarkkinoita arvioineen työryhmän loppuraportissa.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner asetti 3. elokuuta työryhmän selvittämään ja arvioimaan kotimaisten mediamarkkinoiden toimintaedellytyksiä, markkinoiden esteitä ja kilpailuasetelmia. Työryhmä luovutti raporttinsa ministeri Bernerille 7. joulukuuta 2015.

- Mediamarkkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että markkinoilla vallitsee kansallisesti ja kansainvälisesti yhtenäinen sääntely ja reilu kilpailuympäristö. Näin markkinat voivat toimia mahdollisimman vapaasti ja teknologianeutraalisti, sanoo työryhmän puheenjohtaja Anssi Vanjoki.

Yleisradion osalta työryhmä esittää, että yhtiön tehtävät tulisi määritellä tarkemmin, jotta sen toiminta edistäisi koko suomalaisen mediamarkkinan toimintaa. Yleisradion tulisi toimia yhä enemmän kotimaisten tuotantojen jakeluyhtiönä ja osto-organisaationa. Myös Ylen verkkopalvelun voisi laajentaa avoimeksi kansalliseksi sisältöalustaksi.