Mediearbetsgruppen: Från reglerad verksamhet till rättvis konkurrens

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2015 10.30 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet

I en snabbt föränderlig medievärld som präglas av global konkurrens är konsumenternas beslut avgörande för i vilken riktning utvecklingen går. Genom mediepolitik säkerställs en rättvis konkurrensmiljö, konstateras det i slutrapporten från den arbetsgrupp som har utvärderat den inhemska medievärlden.

Kommunikationsminister Anne Berner tillsatte den 3 augusti en arbetsgrupp för att utreda och utvärdera verksamhetsförutsättningar, marknadshinder och konkurrenssituationen på den inhemska mediemarknaden. Arbetsgruppen överlämnade sin rapport till minister Berner den 7 december 2015.

- Med tanke på mediemarknadens funktion är det viktigt med enhetlig nationell och internationell reglering och en rättvis konkurrensmiljö. På dessa villkor kan marknaden fungera så fritt och teknikneutralt som möjligt, säger arbetsgruppens ordförande Anssi Vanjoki.

I fråga om Rundradion föreslår arbetsgruppen att bolagets uppgifter definieras noggrannare så att dess verksamhet främjar hela den finländska mediemarknaden. Rundradion bör i allt högre grad vara ett bolag som distribuerar och köper inhemska produktioner. Rundradions webbtjänst skulle också kunna utvidgas till en öppen nationell innehållsplattform.