Mediatyöryhmä: Toiminnan suojaamisesta reiluun kilpailuun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2015 9.45 | Julkaistu suomeksi 11.12.2015 klo 15.33
Tiedote

Nopeasti muuttuvassa, globaalin kilpailun mediamaailmassa kuluttajien päätökset ratkaisevat kehityksen suunnan. Mediapolitiikalla varmistetaan reilu kilpailuympäristö, todetaan kotimaisia mediamarkkinoita arvioineen työryhmän loppuraportissa.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner asetti 3. elokuuta työryhmän selvittämään ja arvioimaan kotimaisten mediamarkkinoiden toimintaedellytyksiä, markkinoiden esteitä ja kilpailuasetelmia. Työryhmä luovutti raporttinsa ministeri Bernerille 7. joulukuuta 2015.

- Mediamarkkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että markkinoilla vallitsee kansallisesti ja kansainvälisesti yhtenäinen sääntely ja reilu kilpailuympäristö. Näin markkinat voivat toimia mahdollisimman vapaasti ja teknologianeutraalisti, sanoo työryhmän puheenjohtaja Anssi Vanjoki.

- Reilun toimintaympäristön tarjoaminen on samalla yksi tärkeimmistä tavoista tukea sananvapautta ja moniarvoista mediaa sekä ylläpitää monipuolisia sisältöjä, Vanjoki jatkaa.

Teknologianeutraalin kilpailun aikaansaamiseksi työryhmä purkaisi välinekohtaista mainonnan sääntelyä ja tasaisi digitaalisen ja fyysisen median välistä arvonlisäveroa. Lisäksi työryhmä poistaisi Viestintäviraston perimät valvontamaksut televisio- ja radiotoimintaa harjoittavilta yrityksiltä. Internetissä ohjelmistoja tarjoavilta toimijoilta valvontamaksuja ei peritä.

Yleisradion osalta työryhmä esittää, että yhtiön tehtävät tulisi määritellä tarkemmin, jotta sen toiminta edistäisi koko suomalaisen mediamarkkinan toimintaa. Yleisradion tulisi toimia yhä enemmän kotimaisten tuotantojen jakeluyhtiönä ja osto-organisaationa. Myös Ylen verkkopalvelun voisi laajentaa avoimeksi kansalliseksi sisältöalustaksi.

Sisältöjen jakelun osalta työryhmä ehdottaa markkinaehtoista siirtymää teräväpiirron mahdollistavan tekniikan käyttöön ja poistaisi kaupallisten kanavien siirtovelvoitteen. Postin osalta se edistäisi innovatiivisia postinjakelumalleja. Lisäksi työryhmä panostaisi keskitettyyn digitaaliseen uutispalveluun, jonka avulla voisi tukea erityisesti maakunta- ja paikallislehtien digijournalismia.

Työryhmä myös vähentäisi media-alan koulutusta ja muuttaisi osan aloituspaikoista jatkokoulutuspaikoiksi. Koulutuksen tulisi myös vastata digitalisoituvan maailman vaatimuksiin.

Työryhmän puheenjohtajana toimi Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Anssi Vanjoki. Ryhmän jäseninä olivat kirjailija ja kolumnisti Kalle Isokallio, viestintätoimisto Kreab Oy:n toimitusjohtaja Mikael Jungner ja vapaa toimittaja Reetta Meriläinen.

Työn aikana työryhmä kartoitti mediatoimialan tilannetta hyödyntäen muun muassa aiempia kotimaisia ja ulkomaisia toimialakatsauksia. Ryhmä myös kuuli ja haastatteli lukuisia alan toimijoita ja vaikuttajia sekä sai lausuntoja kymmeniltä mediatoimialan yrityksiltä ja yhteisöiltä.

Mediamarkkinaselvityksen tarkoitus on myös tukea Yleisradion julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän työtä.

Pätevät pärjäävät. Kotimaisia mediamarkkinoita arvioivan työryhmän raportti (Raportit ja selvitykset 2/2015) on luettavissa ministeriön verkkopalvelussa osoitteessa www.lvm.fi.

Lisätietoja

työryhmän puheenjohtaja Anssi Vanjoki, 0400 536 172

Anne Berner