Mediatuki lausuntokierrokselle: Avustuksen tavoitteena tukea yhteiskunnallisesti tärkeää tiedonvälitystä ja monimuotoisia uutismedioita

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.2.2023 15.15 | Julkaistu suomeksi 9.2.2023 klo 15.31
Tiedote
Lehtiä lehtiständissä kesäkuussa 2020 (Kuva: LVM)
Lehtiä lehtiständissä kesäkuussa 2020 (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja valtioneuvoston asetusluonnoksesta valtionavustukseksi tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen vuonna 2023. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2023. Rahoitusta esitetään yhteensä 7 miljoonaa euroa.

Valtioneuvoston asetuksella ehdotetaan myönnettäväksi kertaluonteisesti harkinnanvaraista valtionavustusta tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen. Avustusta myöntäisi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Vuoden 2023 ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä avustukselle on esitetty varattavaksi yhteensä 7 miljoonaa euroa.

- Vastuullinen, monimuotoinen ja riippumaton media on demokraattisen yhteiskunnan kivijalka. Media-ala on sopeutunut jo vuosia teknologiseen murrokseen ja kilpailuun kansainvälisten jättien kanssa. Olen tyytyväinen, että mediatuella voidaan helpottaa alan toimijoiden mukautumista uuteen toimintaympäristöön, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Valtionavustuksen tavoitteena olisi tukea kattavaa ja yhteiskunnallisesti tärkeää tiedonvälitystä sekä monipuolista ja monimuotoista uutistoimintaa. Avustus kohdistuisi toimitukselliseen työhön ja sitä voitaisiin myöntää tiedotusvälineille, jotka käsittelevät paikallisia, alueellisia tai valtakunnallisia uutisaiheita. Kattavan tiedonvälityksen tukemisella pyrittäisiin estämään uutiserämaiden syntyminen.

Avustusta voitaisiin myöntää Suomessa tai Ahvenanmaalla toimiville uutismedioille, jolla on vastaava toimittaja ja joka tuottaa itse toimituksellista aineistoa. Median tulisi kattaa laajasti eri aihealueita ja palvella monenlaista yleisöä. Avustuksen myöntämisen osalta ei tehtäisi tiedotusvälinekohtaisia rajauksia, vaan sitä voisivat hakea niin printtimediat, televisio- ja radiotoiminnan harjoittajat kuin verkkojulkaisutkin.

Suomessa ei tällä hetkellä ole käytössä laajoja yleisiä median tai journalistisen sisällön tukiohjelmia. Nyt ehdotettava valtionavustus koskisikin laajasti eri media-alan toimijoita ja tiedotusvälineitä. Valmisteilla oleva avustusmalli pohjautuisi korona-ajan mediatukeen.

Avustustarpeen taustalla media-alan murros

Eduskunta hyväksyi 24.1.2023 täysistunnossa hallituksen esityksen postilain muuttamisesta ja sanomalehtijakelua koskevasta valtionavustuksesta. Hallituksen esityksellä postin yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä keräilystä ja jakelusta siirrytään kolmipäiväiseen keräilyyn ja jakeluun. Samalla otetaan käyttöön määräaikainen sanomalehtijakelua koskeva valtionavustus, jolla pyritään turvaamaan sanomalehtien viisipäiväinen jakelu harvaan asutuilla alueilla. Esityksen hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti mediatukea, jolla pyritään turvaamaan paikallislehtien asema merkittävänä tiedonvälittäjänä.

Avustustarpeen taustalla on jo pitkään käynnissä ollut media-alan murros. Median perinteisen mainonnan myyntiin ja tilauksiin perustuvan ansaintalogiikan siirtäminen digitaaliseen ympäristöön on ollut haastavaa. Samalla monikansalliset teknologiayritykset haastavat perinteisiä media-alan toimijoita mainonnan tulovirroista ja kilpailevat samoista yleisöistä. Toimintaympäristön muutos on johtanut alalla liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin ja uusiin investointitarpeisiin.

Mitä seuraavaksi?

Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 3.3.2023. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Lausuntokierroksen jälkeen asetuksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2023.

Lisätietoja

ministeri Harakan haastattelupyynnöt erityisavustaja Antti Malsteen kautta, p. 0295 342 135, antti.malste(at)gov.fi

ylitarkastaja Fanni Thessler, p. 050 353 5515, fanni.thessler(at)gov.fi

erityisasiantuntija Sara Vänttinen, p. 050 473 0277, sara.vanttinen(at)gov.fi

yksikön johtaja Aino Sipari, p. 050 326 5829, aino.sipari(at)gov.fi