Mediapoliittisen ohjelman valmistelu jatkuu yhdessä sidosryhmien kanssa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.3.2018 14.00
Tiedote

Hallitus valmistelee mediapoliittista ohjelmaa. Sen lähtökohtana on kansalaisen oikeus tietoon sekä journalististen sisältöjen tuottamisedellytykset ja saatavuus. Ohjelmassa pyritään löytämään keinoja suomalaisen median monimuotoisuuden varmistamiseksi.

Tätä työtä pohjustamaan liikenne- ja viestintäministeriö tilasi Tampereen ja Helsingin yliopistojen muodostamalta konsortiolta selvityksen mediapolitiikan nykytilasta. Tarkastelun pääpaino on ollut journalistisessa mediassa. Selvitystä on tehty yhdessä ministeriön ja media-alan toimijoiden kanssa. Loppuraportti julkaistiin 28.3.2018.

Selvityksessä mediapolitiikan nykytilaa kuvataan kahdeksasta eri näkökulmasta. Näitä ovat esimerkiksi viestinnälliset perusoikeudet, pääsy media- ja viestintäpalveluihin, median monimuotoisuus ja läpinäkyvyys sekä taloudellinen kehitys. Lisäksi esitellään mittaristomalli suomalaisen media- ja viestintäpolitiikan eri osa-alueiden muutosten seurantaa varten. Tekijät esittävät myös suosituksia jatkotoimista.

Selvityksestä nousee esiin teemoja, joihin liittyviä kysymyksiä ja tarvittavia toimenpiteitä ratkotaan kevään aikana liikenne- ja viestintäministeriön johdolla. Teemakokonaisuudet liittyvät median markkinoihin ja rakenteisiin, kilpailuun globaalien alustojen kanssa ja alustojen vastuisiin, kansalaisen mahdollisuuteen saada tietoa median toiminnasta sekä mediapolitiikan valmistelun tapoihin.

Kevään aikana kuulemistilaisuuksissa haetaan yhdessä media-alan toimijoiden ja muiden alan sidosryhmien kanssa näkemystä tulevista kehityssuunnista ja erityisesti tarvittavista käytännön toimenpiteistä ja linjauksista. Kevään aikana järjestetään myös avoin verkkokuuleminen.

Mediapoliittinen ohjelma valmistuu kesään 2018 mennessä.

Mitä seuraavaksi?

Mediapoliittisen ohjelman valmistelu jatkuu yhdessä alan toimijoiden kanssa kuulemistilaisuuksissa sekä verkkokuulemisella huhti-toukokuussa.

Lisätietoja mediapoliittisesta ohjelmasta:

ylitarkastaja Emil Asp, p. 0295 34 2498

osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 0295 34 2585

Yliopistojen selvityksestä:

Marko Ala-Fossi, Tampereen yliopisto, p. 040 190 4149