Beredningen av det mediepolitiska programmet fortsätter tillsammans med intressentgrupperna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2018 14.00
Pressmeddelande

Regeringen bereder ett mediepolitiskt program. Utgångspunkten för programmet är allmänhetens rätt till information samt produktionsförutsättningarna för och tillgången till journalistiska innehåll. I programmet strävar man efter att finna sätt att säkra mångsidigheten hos finländska medier.

Som underlag för detta arbete har kommunikationsministeriet av ett konsortium som består av Tammerfors och Helsingfors universitet beställt en utredning om mediepolitiken som den ser ut idag. Huvudvikten i granskningen ligger på journalistiska medier. Utredningen har utarbetats tillsammans med ministeriet och aktörer inom mediebranschen. Slutrapporten publicerades den 29 mars 2018.

I utredningen beskrivs mediepolitikens nuläge ur åtta olika perspektiv. Dessa är till exempel grundläggande kommunikativa rättigheter, tillgången till medie- och kommunikationstjänster, mediernas mångsidighet och transparens samt ekonomisk utveckling. Dessutom presenteras en mätarmodell för att följa upp förändringar inom den finländska medie- och kommunikationspolitikens olika delområden. Författarna lägger också fram rekommendationer om fortsatta åtgärder.

De teman som lyfts fram i utredningen kommer under våren att diskuteras under ledning av kommunikationsministeriet. Samtidigt dryftas nödvändiga åtgärder inom ramen för olika teman. Temahelheterna hänför sig till mediemarknaderna och mediestrukturerna, konkurrensen med globala plattformar och plattformarnas ansvar, allmänhetens möjligheter att få information om mediernas verksamhet samt praxisen för beredning av mediepolitik.

Tillsammans med aktörerna i mediebranschen och intressentgrupper från andra branscher efterfrågas vid vårens samrådsmöten ståndpunkter om kommande utvecklingstrender och i synnerhet om nödvändiga praktiska åtgärder och riktlinjer. Under våren ordnas också ett öppet samråd på webben.

Det mediepolitiska programmet blir klart under sommaren 2018.

Vad händer härnäst?

Beredningen av det mediepolitiska programmet fortsätter tillsammans med aktörerna i branschen på samrådsmöten samt med ett webbsamråd i april-maj

Ytterligare information om det mediepolitiska programmet:

Emil Asp, överinspektör, tfn 0295 34 2498

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 0295 34 2585

Om universitetens utredning:

Marko Ala-Fossi, Tammerfors universitet, tfn 040 190 4149